Przyjęcie nowych ministrantów

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wspólnota Służby Ołtarrza naszej parafii powiększyła się o 10 nowych ministrantów. Jako ministranci mogą do tej pory nosić krzyż, jako sztandar naszej wiary, dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne, na cześć Boga nosić kadzidło i światło, oraz podawać patenę przy rozdzielaniu Komunii Świętej.

Przynależność do Służby Ołtarza oznacza zobowiązanie, że przez swoją pracowitość, punktualność i modlitwę, połączoną z zadaniami służby ministanckiej będą starać się coraz lepiej oddawać cześć Panu Bogu.