Zestawienie dochodów i wydatków

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Remontowego Parafii

za okres od 1.I.2011 do 31.XII.2011 r

Dochody za okres 1.I.2011 do 31.XII.2011

 1. Fundusz Remontowy Podstawowy:330.541,33

– Stan funduszu remontowego na 1.I.2011 r  20.748,16

– Wpłaty Parafian na konto rem.+ zbiórki przy                kościele 284.793,17

– Wpłaty inne: – Surówka Magdalena          20.000,00 –                     – darowizna od Parafii św. Michała                                  Arch. 5.000,00

 1. Fundusz wpłat na renowację ołtarzy: 39.523,00

– stan funduszu na  1 I 2011                   1.518,00

– Ofiary z Mszy św. zbiorowych 21.539.00

– Darowizna z Funduszu Cmentarnego Parafii  13.666,00

– Wpłaty Parafian                                    2.800,00

 1. Fundusz na remont pomnika na cmentarzu /z roku 2009/2.574,17

Razem Fundusze 372.638,50

Wydatki za okres od 1.I.2011 do 31.XII.2011

 1. Prace przy konserwacji polichromii186.000,00
 2. Prace stolarskie /spłata zaległości/40.000,00
 3. Koszt renowacji ołtarzy bocznych36.000,00
 4. Koszty wykonania i rozbiórki rusztowania26.200,00
 5. Koszty projektów i dokumentacji dot. elewacji kościoła12.200,00
 6. Różne wydatki na remonty w kościele16.844,19

Razem wydatki 317.244,19

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2011 r

po przeksięgowaniu kosztów i dochodów

 1. Gotówka na rachunku bankowym54.884,24
 2. Gotówka w kasie510,07
 3. Fundusz na remont ołtarzy                   3.523,00
 4. Fundusz na renowację pomnika na cmentarzu2.574,17
 5. Fundusz remontowy na remonty w kościele                                                                           49.297,14

Łącznie                 55.394,31