Sprawy cmentarne
 W sprawach cmentarnych przyjmujemy we wtorki i czwartki od godz.9.00-11.00.
 

Chrzest Święty

Pierwsze i trzecie niedziele miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12:30.
Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić najpóźniej tydzień przed niedzielą Chrztu.
Wymagane dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców
Rodzicami Chrzestnymi mogą być tylko ludzie wierzący i praktykujący, przystępujący do Sakramentów Świętych, po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania. Mieszkający poza naszą parafią przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą pełnić tę odpowiedzialną funkcję.
Rodzice dziecka i Rodzice Chrzestni przystępują wcześniej do spowiedzi i biorą udział w katechezie przedchrzcielnej w sobotę przed niedzielą Chrztu Świętego o godz. 19:00 w Domu Parafialnym.

Nasi Parafianie, którzy chcą pełnić funkcję Rodziców Chrzestnych w innych parafiach, powinni zgłosić się osobiście po stosowne zaświadczenie (młodzież szkolna z indeksem katechizacji).

Więcej…

 

 

Narzeczonych przyjmujemy

Narzeczonych przyjmujemy po wcześniejszym ustaleniu pierwszej wizyty w kancelarii parafialnej /tzw. "zapowiedzi"/.

Więcej…

 

 

Sakrament Małżeństwa

Zamiar zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w Kancelarii parafii faktycznego zamieszkania jednego z narzeczonych.

Do spisania protokołu przedślubnego należy przedstawić:
- aktualną metrykę Chrztu (nie starsza niż półroczna)
- ostatnie świadectwo z nauki religii
- dokument tożsamości

W ciągu trzech miesięcy przygotowania do małżeństwa należy:
- wziąć udział w katechezach dla narzeczonych i przedstawić zaświadczenie o tym
- odwiedzić Katolicką Poradnię Życia Rodzinnego
- w przypadku ślubu konkordatowego dostarczyć odpowiednie dokumenty z USC
- jeśli jedna ze stron jest spoza naszej parafii, donieść zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w parafii jej zamieszkania
- odbyć rozmowę z kapłanem w Kancelarii przygotowującą do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

Więcej…

 

 

Sprawy cmentarne

 W sprawach cmentarnych przyjmujemy we wtorki i czwartki od godz.9.00-11.00.
Więcej…

 

 

Wezwanie do chorego

W nagłym wypadku o każdej porze.
W innych sytuacjach po godz. 15:00

Więcej…

 

 

Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl