Patron i patronat

Podejmuję temat angelologii. Angelologia - taktat teologiczny dotyczący wiedzy o aniołach. Czynię to w kontekście przygotowań zmierzających do ogłoszenia św. Michała Archanioła patronem naszego Miasta.

Co oznacza w nomenklaturze kościelnej słowo "patron"? W nazewnictwie prawa kościelnego: "Patron to święty lub święta, którzy na podstawie starożytnej tradycji lub mocą uzasadnionego wyboru odbierają cześć albo od całej wspólnoty kościelnej, albo od wiernych jednego miasta, diecezji, parafii, czy nawet tylko od grupy wiernych. Patron jest dla nich obrońcą i orędownikiem u Boga". Historia patronatów sięga starożytności chrześcijańskiej. Patronaty szczególnie bogato zaznaczyły życie średniowiecznych społeczności. Stały się one wyznacznikami w różnych dziedzinach życia kościelnego, społecznego, politycznego. Związały się z różnymi działami rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, handlu, kultury, nauki, sztuki. Np. ze Wschodu przeszczepiono kult św. Jerzego, który stał się patronem rycerzy, żołnierzy, rusznikarzy, zbrojmistrzów etc. Z patronatem związane były pielgrzymki do miejsc kultowych. Szlaki średniowieczne wiodły do Ziemi Świętej, do św. Jakuba w hiszpańskiej Compostelli, do św. Idziego w prowansalskim mieście nazwanym jego imieniem - Saint-Gilles, do św. Michała na górze Gargano, do opactwa pod patronatem św. Michała - Mont-Saint-Michel. Patronat Matki Bożej, Aniołów i Świętych wynika z prawdy wiary - "świętych obcowanie". Rozumiejąc potrzebę wstawiennictwa i opieki św. Michała Archanioła nad naszym Miastem - p. burmistrz Tadeusz Filipiak, wraz z Radą Miasta, po uprzedniej zgodzie ks. Proboszcza Jerzego Raźnego i ks. Proboszcza Stanisława Parzygnata - wspólnie podjęli decyzję o nadaniu miastu Mszanie Dolnej - patronatu św. Michała Archanioła. W oczekiwaniu na dekret Stolicy Apostolskiej czynimy przygotowania do tej uroczystości. Wśród różnych wariantów tych przygotowań - umieszczam kilka refleksji z dziedziny wiedzy teologicznej o aniołach, by w tym kontekście kult i patronat św. Michała stał się bardziej zrozumiały. Materiał podzielę na kilka kolejnych artykułów. W niniejszym artykule postaram się zdefiniować pojęcie "anioł" i wskazać na źródła wiedzy o duchach niebieskich, wskażę na kult liturgiczny i opiekę aniołów nad ludźmi.

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl