Nowenna adoracyjna - tydzien III

Tydzień 3

Spotkanie 3: SŁUCHAJ!

Wsłuchaj się w słowa Biblii!

?Maria siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona? (Łk 10,39-41).

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Jesteś świątynią Ducha Świętego. On mieszka w tobie i uczy cię wszystkiego, zgodnie z obietnicą Jezusa (por. J 14,26). Proś Go, aby uczył cię słuchać Jezusa, aby ukazał ci adorację jako szczególny czas słuchania.

Zawierz ten czas adoracji Maryi. Módl się swoimi słowami lub tekstem modlitwy z pierwszego tygodnia nowenny.

 

Wprowadzenie do adoracji

Gdy przychodzisz do Jezusa, obecnego pod osłoną chleba w Najświętszym Sakramencie, jesteś podobny do Marii, która usiadła u stóp Pana, aby słuchać. Była świadoma, że to, co Mistrz mówi, jest ważne. Nic, co dociera do naszych uszu, nie jest cenniejsze od tego, co powiedział Pan

Ewangelia ukazuje nam jeszcze inną scenę, w której odnajdujemy pewne podobieństwo do postawy Marii. Miało to miejsce w Wieczerniku, kiedy umiłowany uczeń Jan kładzie głowę na piersi Jezusa. Znamienne jest, że ten szczegół przypominany jest w Ewangelii aż trzykrotnie (por. J 13,23.25; 21,20). W tym trzecim opisie Jan nazywa siebie ?tym, którego Jezus umiłował, a który w czasie uczty spoczywał na piersi Jezusa?. Dla Jana było to coś więcej niż pojedynczy epizod. Bliskość z Jezusem była dla niego czymś najcenniejszym w życiu.

Jan Paweł II często łączył to wydarzenie z przeżywaniem adoracji Najświętszego Sakramentu. W encyklice o Eucharystii pisał: ?Piękne jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca? (EdE 25). Kiedy indziej zachęcał nas, abyśmy podobnie czynili w odniesieniu do Maryi: ?Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba przyjąć to wołanie? (Jasna Góra, 4.06.1979).

Siedząc u stóp Jezusa wsłuchujemy się w słowa, które płyną z Jego ust. Kładąc głowę na Jego piersi, wsłuchujemy się w to, czym bije Jego Serce. A jeśli Serce Matki żyje wszystkimi sprawami Jej dzieci, to o ileż bardziej w Sercu Syna Bożego można usłyszeć radości i nadzieje oraz smutek i trwogę wszystkich mieszkańców ziemi. Przede wszystkim zaś można w Nim usłyszeć pieśń miłości, z jaką wznosi On ku swemu Ojcu niebieskiemu oraz orędzie miłości, jakie przyniósł nam z nieba na ziemię. Dziś zatrzymaj się nad kilkoma wypowiedziami Pana. Są one ściśle związane z Jego obecnością w Eucharystii. Mają charakter obietnicy.

Przed swoim odejściem do Ojca powiedział do Apostołów: ?A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt 28,20). Nie ma więc takiego dnia, nie ma takiej godziny i nie ma takiej sprawy w życiu człowieka i wspólnoty ludzi, w której by zabrakło Jego obecności. Nawet wtedy, gdy człowiek od Niego odchodzi, On jak dobry Pasterz idzie z nim. Cierpi z powodu grzechu, ale nie zostawia grzesznika.

Jedną z głównych przyczyn, dla których wielu wierzących nie doświadcza na co dzień realizacji tej obietnicy Pana, jest niezrozumienie znaczenia  Jego obecności w Najświętszym Sakramencie. Każdy, kto z wiarą przeżywa tę obecność i przychodzi z potrzeby serca do Jezusa, który JEST pośród nas w tabernakulum, ten doświadcza również w sposób bardziej wyraźny Jego obecności w codziennym życiu, w modlitwie i pracy, w radościach i trudnościach, we wszystkim. Kto zaś nie dostrzega obecności Pana w znaku chleba i nie przychodzi do Niego tam, gdzie On czeka i gdzie zaprasza, temu o wiele trudniej przeżywać prawdę, że Zbawiciel jest przy nim zawsze i wszędzie.

Przypomnij sobie jeszcze jedną scenę z Ewangelii. Gdy Apostołowie zobaczyli Jezusa kroczącego po jeziorze przelękli się. ?Jezus zaraz przemówił do nich: <<Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!>>? (Mt 14,27) Jezus często powtarzał swoim uczniom słowa: ?Nie lękajcie się!?. Jan Paweł II przypominał je wszystkim w dniu inauguracji swego pontyfikatu. Potem powracał do nich wielokrotnie. Te słowa wybrał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz na nazwę Centrum poświęconego temu Papieżowi. Staraj się usłyszeć je dzisiaj wypowiadane przez Jezusa do Ciebie.

 

Moja chwila adoracji

Niech modlitwa w ciszy pomoże ci zbliżyć się do Jezusa. Słuchaj Jego słów, jak i Maria i słuchaj bicia Jego Serca, jak Jan Apostoł. Trwaj na adoracji.

Jeśli zostajesz dłużej na adoracji możesz skorzystać z modlitw ułożonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz modlitw w różnych intencjach zanoszonych do Boga za jego wstawiennictwem. Wybór takich modlitw znajduje się w modlitewniku ?Beatyfikacja?

 

Modlitwa nowenny

Włącz się we wspólne wołanie o odnowę oblicza ziemi. Odmów modlitwę nowenny(str. 2). Proś o łaskę gorliwego dążenia do świętości dla siebie i innych ludzi.

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl