Nowenna adoracyjna - tydzien IV

Tydzień 4

Spotkanie 4: UWIERZ!

Wsłuchaj się w słowa Biblii!

Wtedy Jezus rzekł do nich: Czemu tak

bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak

wiary?(Mk 4,40).

Modlitwa do Ducha Świętego

We wszystkich sprawach naszego życia potrzebna jest wiara. Proś Ducha Świętego, aby ją nieustannie umacniał w twoim sercu. Niech wiara rośnie i przemienia całe życie. Módl się także o żywą wiarę w obecność Jezusa, Syna Bożego, pod osłoną chleba.

Zawierz czas adoracji Maryi. Módl się swoimi słowami lub tekstem modlitwy z pierwszego dnia nowenny(s. 2).

 

Wprowadzenie do adoracji

Wiele osób przychodziło do Jezusa, a On ich uzdrawiał. Dokonując tych cudów, mówił o wierze. Do kobiety cierpiącej na krwotok powiedział: ?Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa? (Mt 9,22). Do kobiety kananejskiej: ?O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa? (Mt 15,28). Do niewidomego: ?Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą? (Mt 10,52). Do tych, którzy widzieli postawę setnika: ?Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo nie znalazłem takiej wiary? (Mt 8,10).

Nie mamy wątpliwości, że to Jezus uzdrawia, ale nie czyni tego bez udziału człowieka. On powtarza nieustannie: ?Twoja wiara cię uzdrowiła?. Niezwykła jest rola wiary, dlatego Jezus pragnie ją wzbudzić w człowieku. Na początku jest ona zazwyczaj słaba, jak mały płomyk, potem staje się mocniejsza, a gdy osiągnie dojrzałość, dokonuje cudów, wśród których największym jest skłonienie grzesznika, aby gorliwie dążył do świętości.

Rozwój wiary dotyczy również prawdy o obecności Chrystusa pod osłoną chleba. Często jest tak, że człowiek poznaję tę prawdę i przyjmuje ją intelektualnie. Nie ma ona jednak wpływu na jego życie. Nowy etap tej wiary następuje wtedy, gdy człowiek uzna, że Pan Jezus został w tabernakulum dla niego i że zaprasza do siebie. Wtedy wiara zaczyna wpływać na życie . Człowiek coraz częściej przychodzi na adorację i coraz wyraźniej dostrzega obecność Pana pod osłoną znaków. Doświadczenie to promieniuje na jego zachowanie się wobec innych. Człowiek potrafi z większą wiarą przyjmować słowa Jezusa: ?Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili? (Mt 25,40). Między aktem wiary w obecności Chrystusa w sakramencie, a aktem wiary w Jego obecność w człowieku, istnieje ścisły związek. Jeden bez drugiego nie może się w pełni rozwinąć.

Pan Jezus  wyrzucał św. Piotrowi brak wiary, gdy idąc po wodzie uląkł się wielkich fal (por. Mt 14,25-32). Kierował ten wyrzut, także do innych apostołów, mówiąc: ?Jakże wam brak wiary?. Słowa te możemy odnieść także do nas samych, do różnych sytuacji naszego życia. Dziś pytamy, czy taki ?brak wiary? nie jest naszą podstawową słabością, skoro tak często opanowuje nas strach wobec groźnych fal, jakie się na nas zwalają? Pytamy też, czy ten ?brak wiary? nie objawia się również zapominaniem o obecności Jezusa w tabernakulum?

Jan Paweł w liście na rok eucharystyczny napisał: ?Obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby <<biegun przyciągania>> dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać  Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca. <<Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!>> (PS 34[33],9). Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do <<adoracji eucharystycznych poza Mszą św.>>. Pozostawiajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienia, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie? (List Mane nobiscum, Domine 18).

Czy słowa te odnoszą się tylko do szczególnych sytuacji? Czy obecność Jezusa w tabernakulum nie ma być i dzisiaj ?biegunem przyciągania dla coraz większej liczby dusz?? Papież zachęca, aby pozostawać długo na klęczkach przed Jezusem obecnym w Eucharystii. Każdy ma swoją miarę tej długości. Wyznacza ją przede wszystkim głębią wiary i potrzeba serca. Dla jednych długo to kilka godzin, dla innych nawet 15 minut wydaje się wiecznością. Nie decydują o tym zewnętrzne okoliczności, lecz to, co jest w sercu człowieka. Zaniedbywać adorację może zarówno kapłan i siostra zakonna, jak też rodzice i młodzież. Każda z tych osób może również pokochać te cudowne chwile spotkania z Wszechmocnym i Jedynym, Stwórcą i Zbawcą.

Kościół zachęca nas do wytrwałości w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem: ?Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja!? (KKK 1380).

 

Mój czas adoracji ? święte chwile

Porozmawiaj z Jesusem o twojej wierze. Nie spiesz się. Niech dziś o twoim dłuższym pobycie w kościele zdecyduje wiara, że jesteś blisko Boga, od którego wszystko zależy.

 

Modlitwa nowenny

Odmów modlitwę nowenny (s. 2) z głęboką wiarą, że Pan usłyszy twoje wołanie.

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl