Nowenna adoracyjna - tydzien V

Tydzień 5

Spotkanie 5: ZAUFAJ!

Wsłuchaj się w słowa Biblii!

Ufność, którą w Nim pokładamy,

polega na przekonaniu, że wysłuchuje

On wszystkich naszych próśb

zgodnych z Jego wolą (1 J 5,14)

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Proś Ducha Świętego o wielki dar nadziei, o pełne zaufanie do Jezusa, który cię umiłował jeszcze przed założeniem świata i życie swe oddał za ciebie na krzyżu. Tylko Duch Święty może sprawić, że potrafisz bezgranicznie zaufać Jesusowi.

Wprowadzenie do adoracji

Zaufanie stwarza między osobami bardzo głębokie więzy. Brak zaufania tworzy bariery podejrzeń i niepewności. Tak jest w relacjach między ludźmi. Tak też jest w relacjach człowieka z Bogiem.

O znaczeniu zaufania mówił Pan Jezus wiele razy do św. Faustyny. Rozważamy Jego słowa: ?Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje. Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego? (Dz. 1059); ?Powiedz córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze?(Dz. 1074); ?Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Jeszcze więcej boli nieufność duszy wybranej; pomimo niewyczerpanej miłości mojej ? nie dowierzają mi, nawet śmierć moja nie wystarcza im? (Dz. 50); ?Jak boleśnie rani mnie niedowierzanie mojej dobroci. Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności? (Dz. 1076).

Grzech taki popełnili pierwsi rodzice. Zwątpili w miłość Bożą i bezinteresowność Jego działań. Uwierzyli szatanowi. Uznali, że droga, którą proponuje kusiciel, jest dla nich lepsza od tej, którą ukazał im Bóg. Ich zaufanie do Boga zostało zachwiane. W serce wkradła się podejrzliwość. Bóg przestał być tym najbliższym, najważniejszym i jednym. Jego miejsce zajęło własne ?ja?. Teraz ono jest bogiem. Stwórca może co najwyżej pomagać człowiekowi realizować jego egoistyczne plany. Jeśli tego nie czyni, to należy Go oskarżyć o obojętność i usunąć ze świadomości.

Ten pierwotny grzech jest również dzisiaj jedną z głównych chorób człowieka. Jest też niewątpliwie jedną z przyczyn, dla których tak niewiele osób wierzących przychodzi do Jezusa, który dzień i noc czeka na nich w tabernakulum. Czy Jezus nie miał na uwadze również tej sytuacji, kiedy mówił do św. Faustyny: ?Palą mnie promienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą?(Dz. 1074). Słowa ?nie chcą przyjąć moich darów? wiążą się ściśle z innymi słowami: ?nie chcą do Mnie przyjść , by te łaski otrzymywać?.

Wśród łask, których Jezus chce udzielać ludziom, jest także łaska wzajemnego zaufania. Jest ono konieczne w życiu rodzinnym, społecznym i w każdej relacji międzyludzkiej. Przypominał o tym Jan Paweł II we Wrocławiu (21.06.1983): ?Wspólnota małżeńska i rodzinna buduje się  na zaufaniu wzajemnym. Jest to dobro podstawowe wzajemnych odniesień w rodzinie. Odniesienie wzajemne małżonków ? i odniesienie wzajemne rodziców i dzieci. Najgłębszym fundamentem tych odniesień jest ostateczne to zaufanie, jakim sam Bóg obdarza małżonków, stwarzając ich i powołując ich do życia we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. Na tym właśnie swym zaufaniu do rodziców Bóg oparł odniesienie: dziecko ? rodzice?.

Podobnie Papież mówił o zaufaniu w życiu społecznym: ?Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem, cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie ? od tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie ? zależy przyszłość Ojczyzny. Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie ? i odbudowywać zaufanie ? i pogłębiać zaufanie!?

Przeżywanie kolejnych spotkań z Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, coraz bardziej przyczynia się do pogłębienia osobistej relacji z Nim. Poruszane tematy stają się jeszcze w większym stopniu ?tematami życia?. Rozmowa z Jezusem w kościele przedłuża się poza czas adoracji. Mobilizuje do poszukiwań, daje inspiracje do refleksji, do stawiania pytań. Dlatego pomoce do przeżywania kolejnego dnia nowenny są nieco bogatsze. Nie są to teksty do zwykłego przeczytania. Wskazane jest raczej zabrać je ze sobą w sercu i wykorzystać do tego, aby nasze zachowanie do Boga i ludzi nieustannie rosło.

 

?Ja zaufałem twojemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z twojej pomocy, chce śpiewać Panu który obdarzył mnie dobrem.(Ps 13,6)

 

?Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, i Tyś ich uwolnił; do Ciebie wołali i zostali wybawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu?.(Ps 22, 5-6)

 

?Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga?.(Ps 43, 5)

Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie?.(Ps 84, 13)

 

?Ufałem, nawet gdy mówiłem: ja jestem w wielkim ucisku. Powiedziałem w swym przygnębieniu: każdy człowiek kłamie! Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego?. (PS 116, 10-13)

 

?Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem?. (Iż 12,2)

 

?Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go proszą?.(Mt 7,9-11)

 

?To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat?. (J 16,33)

 

?Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy, to co Jemu się jemu podoba?.(1 J 3, 21-22)

 

Inne czytania: Ps 25, 1-10; Ps 27, 1-3; Ps 31, 15-18. 25; Ps 33, 16-22; Ps 146, 1-6; Iz 30,15.

 

Mój czas adoracji ? święte chwile

Czy jesteś człowiekiem, któremu można zaufać? Jak ocenisz swoje zaufanie do Boga, do członków rodziny, do współpracowników, do polityków, do innych ludzi? Jak możesz się przyczynić do umocnienia zaufania ludzi do Boga i nawzajem do siebie? Spróbuj dokonać opisu Twojego zaufania. Pomocą w tej samoocenie mogą być poniższe pytania:

Dlaczego ufasz Jezusowi?

bo on mnie kocha?

bo on jest Bogiem i wszystko może?

bo mnie nigdy nie zawiódł?

bo On umarł za mnie na krzyżu?

bo on pozostał na zawsze z nami?

Co jest najważniejsze w moim zaufaniu do Jezusa?

pewność że przebaczy mi grzechy?

przekonanie, że rozwiąże moje problemy?

że spełni moje ziemskie plany?

że nie dopuści na mnie nieszczęścia?

że mnie nie opuści?

że przeprowadzi mnie przez trudne chwile?

że da mi siły do wypełnienia woli Ojca?

pewność, że jest bliżej mnie, niż ja siebie?

Jakie widzę braki w moim zaufaniu?

nie wiem, co to jest prawdziwe zaufanie?

mam ukryty żal, bo wiele razy Jezus nie wysłuchał moich modlitw, choć były one wytrwałe i płynęły z głębi serca?

buntuje się i uciekam gdy On chce mnie prowadzić na Golgotę i dać udział w swojej męce

nie ufam w pełni słowom Jezusa, szczególnie gdy wzywa On do nieustannej modlitwy, do zdecydowanego odrzucenia pokusy, do cierpliwego niesienia krzyża?

nie ufam ludziom, dlatego nie potrafię w pełni zaufać Bogu? Moja zdolność zaufania została osłabiona?

nie pamiętam o Nim?

wątpię, czy Go obchodzę?

 

Jak wyglądają owoce mojego zaufania Jezusowi?

owocem zaufanie Jezusowi jest pokój serca. Czy w moim sercu jest pokój? Czy nie jestem człowiekiem nerwowym?

owocem zaufania Jezusowi jest zdolność pokonywania lęku. Czy potrafię pokonać lęki, które na mnie przychodzą? Na ile przemieniły mnie słowa Jezusa: ?Nie lękajcie się!??

owocem zaufania Jezusowi jest świadomość prowadzenia przez niego. Czy mam  taką świadomość, gdy wszystko się dobrze układa? Czy jestem pewien, że mnie prowadzi, gdy wszystko się wali i nic nie wychodzi?

owocem zaufania jest bliskość. Myślę o Nim jak o Kimś bliskim, czy jak o postaci z przed wieków, a może jak o skrzynce życzeń i zażaleń?

Modlitwa nowenny

Odmów modlitwę nowenny (s. 2)

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl