Nowenna adoracyjna - tydzien VI

Tydzień 6

Spotkanie 6: POKOCHAJ!

 

Wsłuchaj się w słowa Biblii!

 

Powiedział mu po raz trzeci:

Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział:

Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego:

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje (J 21,17).

Modlitwa do Ducha Świętego

Miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (por. Rz 5,1). Poproś tego Ducha, aby nauczył cię kochać Boga całym sercem, i całą duszą, a drugiego człowieka tak, jak Chrystus go ukochał.

 

Wprowadzenie do adoracji

Dnia 2 grudnia 1981 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia kaplicy wieczystej adoracji w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. Modlił się wtedy słowami: ,,Pewnego dnia, Panie, zapytałeś Piotra: <Czy miłujesz mnie?> Zapytałeś go o to aż trzy razy i trzy razy apostoł odpowiedział: <Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham> (J 21, 15-17). Odpowiedź Piotra, na którego grobie została wzniesiona ta bazylika, niech wyraża się w nieustannej, całodziennej i całonocnej adoracji, którą dziś zapoczątkowaliśmy. Niegodny następca Piotra na tronie rzymskim i ci wszyscy, którzy będą uczestniczyć w adoracji Twojej eucharystycznej Postaci, niech każdym swoim przybyciem tutaj dają na nowo wyraz prawdzie, zamkniętej w słowach apostoła: <Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham>?.

Papież ukazał w tych słowach jedną z bardzo ważnych intencji przychodzenia do Jezusa, który jest prawdziwie obecny pod osłoną chleba. Te nawiedziny mają być wyrazem miłości. Każdy przychodzący daje własną odpowiedź na pytanie Pana: ,,Czy miłujesz Mnie??

Miłość nie zapomina o Umiłowanym. Nie ma takiej możliwości, aby ktoś, kto kocha, przechodził obojętnie obok Umiłowanego. Okaże Mu miłość na wiele sposobów. Będzie to myśl o Nim, pragnienie spotkania z Nim, troska o taki układ zajęć, aby nie brakło czasu na ,,bycie razem?, a przede wszystkim samo przyjście na spotkanie w miejscu, które On wybrał. Jeśli ktoś o tym miejscu pamięta zastawia ślady kolan na posadzce, ten na pewno okaże miłość Jezusowi również przez gorliwy udział w Eucharystii, chętne rozważanie Jego słowa i służeniu Mu w braciach.

Czas adoracji to spotkanie miłujących się osób. Bez miłości człowiek nie będzie miał siły do pokonywania trudności zewnętrznych i wewnętrznych, aby przyjść do kościoła nie tylko na Eucharystię, lecz także na adorację. Cenne wskazówki daje nam tutaj św. Faustyna: ,,Przypominam sobie, że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach, które odprawiałam codziennie przez pół godziny przez cały Post przed Najświętszym Sakramentem leżąc krzyżem. W tym czasie poznałam głębiej siebie i Boga [?]. Niech dusza wie, że aby się modlić i wytrwać na modlitwie, musi się uzbroić w cierpliwość i mężnie pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne ? trudności wewnętrzne: zaniechanie, oschłość, ociężałość pokusy; zewnętrzne: wzgląd ludzki ? i uszanować chwile które są przeznaczone na modlitwę. Sama tego doświadczyłam, że jeżeli nie odprawiałam modlitwy w czasie dla niej przeznaczonym, później też jej nie odprawiałam, bo mi obowiązki nie pozwoliły, a jeżeli ją odprawiałam, to z wielkim trudem, bo myśl ucieka do obowiązku? (Dz. 147). Przykład Siostry Faustyny, która codziennie w Wielkim Poście przeżywała pół godziny adoracji, mimo wielorakich trudności, mobilizuje nas wszystkich, abyśmy doceniali znaczenie tych niezwykłych chwil spędzonych przy Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Pomocą w przeżywaniu kolejnego spotkania z Jezusem niech będą słowa Izaaka ze Stella które Błogosławiony Jan Paweł II cytuje w encyklice Redemtoris missio: ,,Tylko miłość powinna rozstrzygać, czy coś ma być wykonane czy zaniechane, zmienione czy nie zmienione. Miłość jest zasadą działania oraz celem, do którego należy dążyć. Cokolwiek się szczerze uczyni dla niej i zgodnie z nią, nigdy nie będzie niewłaściwe? (RM 60).

W podobny sposób uczy Ojciec Święty Benedykt XVI. W czasie audiencji generalnej, wygłoszonej 13 kwietnia 2011 roku, powiedział: ,,Św. Augustyn, komentując czwarty rozdział Pierwszego Listu św. Jana, może odważnie powiedzieć: <Dilige et fac quo vis>  (Kochaj i czyń, co chcesz). I dodaje: <Gdy milczysz, milcz z miłości; gdy mówisz, mów z miłości; gdy upominkach, upominaj z miłości, gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości; niech będzie w tobie korzeń miłości, gdyż z tego korzenia może pochodzić tylko dobro> (7,8: PL 35). Tego, kto kieruje się miłością, kto w pełni żyje miłością, prowadzi Bóg, gdyż Bóg jest miłością. Takie znaczenie ma to wspaniałe wyrażenie <Dilige et fac quo vis> - ,,Kochaj i czyń, co chcesz?.

 

Słowa te trzeba również odnieść do adoracji: Jeśli idziesz na adorację, idź z miłości, a jeśli rozmawiasz z Jezusem o różnych sprawach, rozmawiaj najpierw o miłości.

 

Mój czas adoracji ? święte chwile

Rozmawiałeś z Jezusem o wierze i nadziei. Porozmawiaj z Nim o miłości. Zapytaj o Jego miłość, opowiedz o swojej. Proś Pana aby rozlewał hojnie miłość w ludzkich sercach przez Ducha Świętego. Niech pomocą w tej rozmowie będą również inne teksty biblijne.

 

,,Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy?( Mt 22,38).

,,Słyszeliście, że powiedziano: <Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził>. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują? (Mt 5,43-44).

 

,,To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego? (J 15,12-15).

 

,,Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność swoją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał? (1 Kor 13,1-3)

 

Modlitwa nowenny

Odmów modlitwę nowenny.

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl