Nowenna adoracyjna - tydzien VIII

 Tydzień 8

Spotkanie 8: PRZYPROWADŹ.

Wsłuchaj się w słowa Biblii!

,,Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do Niego: Znaleźliśmy Mesjasza-

to zanaczy : Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jesus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana ty będziesz nazywał się Kefas- to znaczy Piotr?. ( J 1,40-42 )

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Zarówno przyjście do Jezusa jak też przyprowadzenie do Niego innych ludzi dokonuje się za sprawą Ducha Świętego. To On budzi w sercu człowieka pragnienie widzenia Jezusa, spotkania z Nim i trwania przy Nim. Z jego natchnienia pragniemy tez dzielić się z braćmi i siostrami tym darem, który otrzymaliśmy. Proś Ducha Świętego o dar przyprowadzania innych do Jezusa.

 

Wprowadzenie do adoracji

Pójście do ludzi i czynienie z nich uczniów Pana należy do najważniejszych zadań chrześcijanina. Namaszczenie otrzymane podczas chrztu i bierzmowania pozwala nam odnieść do siebie słowa: ,,Duch Święty mnie namaścił i posłał? (Łk 4,18 )

Jedną z cech apostolstwa wiernych świeckich są indywidualne rozmowy, które prowadzą oni z członkami rodziny, przyjaciółmi, znajomymi. Jeśli sami są, zachwyceni Jezusem i całkowicie mu oddani ich rozmowa z braćmi staje się podobna, do rozmowy, jaką prowadził Andrzej Apostoł ze swoim bratem Szymonem. Nie wiemy, jaki miała przebieg ale znamy jej zakończenie. Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa.

Historia ta powtarza się nieustannie w ciągu wieków. Trwają rozmowy, dzielenie się i jeden człowiek przyprowadza drugiego do Jezusa. W tym prostym i pięknym czynie apostolskim odkrywamy kilka aspektów. Nasze pójście do braci by rozmawiać z nimi o Jezusie, musi być poprzedzone pójściem do Jezusa , aby rozmawiać z nim o braciach.

Nie możemy pójście do braci we własnym imieniu. Musimy zostać posłani.

Ten pierwszy etap apostolskiego działania, jakim jest modlitwa już sam w sobie jest duchowym przyprowadzeniem innych ludzi do Jezusa. Rozmawiając z Jezusem o nich i prosząc w ich intencji, w pewien sposób przedstawiamy ich Jezusowi i zawierzamy ich Jego miłości. O takiej postawie mówił Jezus wielokrotnie do św. Faustyny. Zachęcając ją, aby odmawiała nowennę do Bożego Miłosierdzia, uczył ją, a przez nią nas, szczególnej formy modlitwy. Mówił: ,,Przyprowadź mi konkretną grupę osób i zanurz je w morzu mego Miłosierdzia?. Taka czynność ma się dokonać na modlitwie i mieć charakter duchowy. Chcąc spełnić polecenie Jezusa, trzeba ogarnąć swoja myśl i sercem wskazane osoby, przyprowadzić je do Jezusa i zanurzyć w Jego sercu. Jest to więc wielkie zadanie apostolskie, które dokonuje się na modlitwie, przy spotkaniu z Jezusem. Jest ono najpełniej przezywane w czasie Mszy Świętej, kiedy to w darze ofiarnym składamy Bogu wszystko, co jest nam drogie. W ojcowskie ręce składamy więc także tych, których on nam powierzył. Jednym ze znaków, który przypomina o takim zanurzeniu  człowieka w Bogu, jest dolanie kropli wody do wina w obrzędzie przygotowania darów. Z tym eucharystycznym przeżyciem łączy się ściśle osobista modlitwa człowieka, przeżywana w czasie adoracji. Jest ona przygotowaniem do udziału w Eucharystii lub pełniejszym przyjęciem jej owoców w naszym życiu. Dokonujemy wtedy w sposób duchowy podobnego działania, tzn. Przyprowadzenia innych ludzi do Jezusa, zanurzenia ich w jego miłosierdziu. Łączymy tę modlitwę z rozważaniem, dzięki czemu staje się ona głębsza i bardziej świadoma. Lepiej wtedy rozumiemy słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny.       Wiele osób, przezywając nowennę do Miłosierdzia Bożego zwyczajnie odmawia polecone modlitwy bez głębszej refleksji nad nimi. Czyni to często w pośpiechu, gdyż chce odmówić jeszcze inne modlitwy lub musi iść do następnych zajęć. Z czasem jednak, gdy jego rozmowy z Jezusem stają się coraz bardziej osobiste, a wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego większa, człowiek zatrzymuje się nad poleceniami Jezusa, dotyczącymi przyprowadzania Mu całej ludzkości, kapłanów, zakonników, ludzi pobożnych i grzeszników, pogan, dusze odłączone cierpiących w czyśćcu i dzieci. Duch Święty poszerza serce człowieka i uzdalnia je do tego, aby objąć modlitwą wszystkich, nie pomijając nikogo i zanurzyć ich w morzu Miłosierdzia Jezusa. Kto poznał ten sposób modlitwy, przeżywa ją nie tylko wtedy, gdy odmawia nowennę do Miłosierdzia Bożego. Czyni to w każdym innym czasie przyprowadzając do Jezusa poszczególne osoby i grupy osób, szczególnie tych, których postawił na jego drodze życia. Dopiero wtedy, gdyż na modlitwie wiele razy przyprowadzi do Jezusa bliskie osoby, podejmie z nimi także rozmowę, podobną do tej, jaką prowadził Andrzej Apostoł ze swoim bratem Piotrem. Odkryje także prawdę, że jednym z pięknych sposobów przyprowadzania ludzi do Jezusa jest zapraszanie ich na adorację.

 

Mój czas adoracji- święte chwile

W obecnym spotkaniu była mowa o czynie apostolskim, jakim jest przyprowadzenie do Jezusa wszystkich ludzi i zgromadzenie ich w morzu Jego miłosierdzia. Staraj się ten czyn apostolski spełniać każdego dnia. Wskazane jest również aby w tych końcowych spotkaniach dokonał pewnego podsumowania przeżyć z czasu nowenny tygodni.

Modlitwa nowenny

Z wiarą i miłością proś o dar odnowy oblicza ziemi. Odmów modlitwę nowenny (s 2).

 

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl