Nowenna adoracyjna - tydzien IX

Tydzień 9

Spotkanie 9: UMACNIAJ!

Wsłuchaj się w słowa Biblii!

?Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem,

narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym?(1P2,9).

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Kończysz nowennę w tygodniu. Proś Ducha Świętego, aby utrwalił w Twojej pamięci i sercu wszystkie przeżycia ostatnich tygodni. Zawierz czas adoracji Maryi. Módl się swoimi słowami lub tekstem modlitwy z pierwszego tygodnia nowenny(s 2).

 

Wprowadzenie do adoracji

W ostatnim tygodniu nowenny tematem rozmowy z Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, jest znaczenie adoracji dla życia wspólnoty wierzących. Oto słowa Jana Pawła II: ?Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego?(EdE3). Życie w swojej pełni toczy się tam, gdzie jest Jezus. Zewnętrzne przejawy ludzkiej aktywności wyrażają się na wiele sposobów, ale to, co najistotniejsze w życiu wierzącego człowieka?jest ukryte z Chrystusem w Bogu? (Kol 3,3). My żyjemy, a Chrystus jest życiem. My kochamy, a On jest Miłością. My poznajemy prawdę, a On jest Prawdą. W tajemniczy sposób, a równocześnie najbardziej zasadniczy, życie tętni tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia oraz tam, gdzie jest ona adorowana.

Czy wspólnota ludzi wierzących może zamknąć kościół niemal na cały dzień oraz na całą noc, idąc spokojnie do pracy, a potem odpoczywając? Czy życie wspólnoty nie zależy w równej mierze od trwania na modlitwie i od podejmowania zewnętrznej aktywności? Mojżesz, modląc się na górze, nie mógł ani na chwile opuścić rąk, gdyż w przeciwnym razie Jozue na polu bitwy przegrywał. Jakie więc szanse wygrania walki ze złem w codzienności życia ma wspólnota wierzących, w której wszyscy jej członkowie, łącznie z pasterzami, na większość godzin dnia i nocy opuszczają ręce modlitwy i oddają się zewnętrznej aktywności? Czy nie lepsze jest takie ułożenie życia wspólnoty, że jedni się modlą, podczas gdy inni pracują, a potem następuje zmiana? Czy nie należy dążyć do tego, aby każdy miał swój czas adoracji i swój czas pracy? Gdyby każdy członek naszych wspólnot parafialnych spędzał co tydzień niewielką cząstkę swojego czasu przed Jezusem obecnym w tabernakulum, adoracja mogłaby trwać cały dzień i całą noc.

Ta perspektywa jest pewnie bardzo odległa. Nie może się to jednak dokonać na zasadzie czyjegoś nakazu, lecz tylko poprzez przypomnienie prawdy o prawdziwej obecności samego Syna Bożego w sakramentalnym znaku chleba i budzeniu potrzeby przychodzenia do Niego zarówno u dzieci, jak i u młodzieży oraz dorosłych. W to wspólne dzieło każdy może wnieść swój wkład.

Do takiej wielkiej troski o adoracja zachęca nas Katechizm Kościoła Katolickiego: ? Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciała pozostać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał On opuścić swoich, to chciał dać nam swoja obecność sakramentalną; skoro miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciał, byśmy mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas aż do końca?(J 13,1), aż po dar ze swego życia. Istotnie, będąc obecnym w Eucharystii, pozostaje On w tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował i wydał za nas samego siebie. Pozostaje obecny pod znakami, które wyrażają i komunikują tę miłość; Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czaka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata.

Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja!? (KKK 1380)

Adoracja- czas łaski

Jak ty rozumiesz relacje modlitwy do aktywności zewnętrznej? Czy jesteś gotów dążyć w swojej wspólnocie do tego, aby ta relacja była właściwie ukształtowana?

Z tymi pytaniami kończysz nowenn. Z nimi też przeżywaj najbliższe spotkania z Jezusem.

 

Modlitwa nowenny

Odmów modlitwę nowenny (s 2)

 

 

 

 

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl