Zestawienie dochodów i wydatków

 

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Remontowego Parafii

za okres od 1.I.2011 do 31.XII.2011 r


Dochody za okres 1.I.2011 do 31.XII.2011


1. Fundusz Remontowy Podstawowy: 330.541,33


- Stan funduszu remontowego na 1.I.2011 r  20.748,16

- Wpłaty Parafian na konto rem.+ zbiórki przy                kościele 284.793,17

- Wpłaty inne: - Surówka Magdalena          20.000,00 -                     - darowizna od Parafii św. Michała                                  Arch. 5.000,00

2. Fundusz wpłat na renowację ołtarzy: 39.523,00

- stan funduszu na  1 I 2011                   1.518,00

- Ofiary z Mszy św. zbiorowych 21.539.00

- Darowizna z Funduszu Cmentarnego Parafii  13.666,00

- Wpłaty Parafian                                    2.800,00


3. Fundusz na remont pomnika na cmentarzu /z roku 2009/ 2.574,17


Razem Fundusze 372.638,50Wydatki za okres od 1.I.2011 do 31.XII.2011


1. Prace przy konserwacji polichromii 186.000,00

2. Prace stolarskie /spłata zaległości/ 40.000,00

3. Koszt renowacji ołtarzy bocznych 36.000,00

4. Koszty wykonania i rozbiórki rusztowania 26.200,00

5. Koszty projektów i dokumentacji dot. elewacji kościoła 12.200,00

6. Różne wydatki na remonty w kościele 16.844,19

Razem wydatki 317.244,19Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2011 r

po przeksięgowaniu kosztów i dochodów


1. Gotówka na rachunku bankowym 54.884,24

2. Gotówka w kasie 510,07

3. Fundusz na remont ołtarzy                   3.523,00

4. Fundusz na renowację pomnika na cmentarzu 2.574,17

5. Fundusz remontowy na remonty w kościele                                                                           49.297,14


Łącznie                 55.394,31

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl