Prawda o aniołach

Istnienie aniołów stworzonych prez Boga stanowi prawdę dogmatyczną należącą do skarbca Kościoła katolickiego. Jest przedmiotem wiary, że aniołowie są istotami osobowymi, posiadają rozum i wolną wolę.

Są to istoty niecielesne i odrębne od natury ludzkiej. Starożytne Symbole wiary stwierdzają, że "Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi... Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych". Sobór Laterański IV definiuje: że Bóg "równocześnie od początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, stworzenia duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat ziemski, a na końcu człowieka, który złozony z duszy i ciała łączy w sobie świat duchowy i materialny". Słowo "anioł" odpowiada łacińskiemu "angelus", a to z kolei pochodzi od greckiego "angelos", co w sposób ogólny oznacza posłańca. Rzeczownik "anioł" nie określa natury duchów niebieskich, lecz określa ich zadania i funkcje. Aniołowie są istotami przeznaczonymi do posług służebnych. Pozostają oni do dyspozycji Boga. Są posyłani przez Boga w określonych misjach. Aniołowie uosabiają obecność Boga, Jego opiekę nad ludźmi, śpieszą im z pomocą i pomagają w dziele zbawienia. W ujęciu biblijnym posługa aniołów wypełnia się w kosmicznej liturgii całego stworzenia.

 

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl