Pismo święte o Aniołach

Głównym źródłem wiedzy o aniołach jest Pismo Święte. W ujęciu biblijnym aniołowie uwidocznieni są w powiązaniu z ważnymi momentami w historii zbawienia. W Starym Testamencie aniołowie przedstawiani są w roli posłańców - wysyłanych przez Boga do ludzi. W tej roli aniołowie pośredniczą w przekazywaniu zbawczych planów Bożych. Anioł strzeże bram raju (por. Rdz 3,24), opiekuje się Izraelem (pr. Wj 23,20), aniołowie przekazują prorokom polecenia Boże (por. Iz 6,6; Ez 4,3; Za 1,8). Stary Testament często przedstawia Boga na podobieństwo wschodniego władcy. W tym obrazie aniołowie przedstawiają zastęp sług bożych, jakby dwór niebieski. W Starym Testamencie nie brak tekstów mówiących o dworze Boga. "Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej Stronie zastępy niebieskie" (1 Kr 22,19). Aniołowie są szczególnymi przyjaciółmi Boga, nazywanymi "świętymi" (Dn 4,10), albo "Synami Bozymi" (Ps 29,1; 89,7). Do niektórych stosowana jest specyficzna nomenklatura. Grupa nazwana cherubinami (nazwa pochodzenia mezopotamskiego), którzy podtrzymują tron Boga (Ps 80,2; 89,7), ciągną Jego wóz (Ez 10,1n.), stanowią Boży pojazd (Ps 18,11). Wymienieni są także serafini (płonący), stanowią jakby chór nieustannie śpiewający chwałę Bogu (Iz 6,2n.).

Nowy Testament odwołuje się także do symbolicznego języka STarego Testamentu. Księgi Nowego Testamentu wyliczają: Archaniołów (1Tes 4,16), Cherubinów (Hbr 9,50), Trony, Panowania, Władze, Potęgi (Kol 1,16), Moce (Ef 1,21). W Nowym Testamencie aniołowie są pozostawieni do dyspozycji Chrystusa. Zwiastują nadejście Królestwa Bożego. Anioł informuje Zachariasza o narodzeniu Jana Chrzciciela (por. Łk 1,19). Gabriel zwiasuje Maryi poczęcie Jezusa (por. Łk 1,26). Zastępy aniołów głoszą narodzenie Zbawiciela (por. Łk 2,9-14). Anioł poleca Józefowi ucieczkę do Egiptu i ogłasza powrót do Nazaretu (por. Mt 2,13-19). Aniołowie służą Jezusowi na pustyni, niosą pociechę w Ogrodzie Oliwnym (por. Mt 4,11. Łk 22,43), przekazują niewiastom radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa (por. Mt 28,2n.), mają być obecni na sądzie ostatecznym.

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl