Zróżnicowania anielskie

Analizując biblijny przekaz o aniołach należy uwzględnić także różne rodzaje literackie. Biblia zaleca ostrożność w wyciąganiu z Pisma Świętego wniosków dotyczących zwłaszcza natury aniołów, ich liczby i klasyfikacji. Liczba aniołów, wspomniana w Biblii, podana jest bardzo ogólnie. Objawienie wypowiada się o aniołach zawsze w kontekście zbawienia. Na podstawie Pisma Świętego można przyjąć, że istnieją pewne różnice w doskonałości bytowej aniołów. "Bo w Nim zostało wszystko stworzone... byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze" (Kol 1,16). Grupy te spełniają określone zadania. Duży wpływ na doktrynę anielską wywarł Pseudo-Dionizy swym hierarchicznym podziałem aniołów na dziewięć chórów. O przynależności do danego chóru decyduje stopień bliskości do Boga. ten podział nie wchodzi w zakres wiary. Natomiast, jak orzekł Pius XII w encyklice Humani generis, nie wolno poddawać w wątpliwość osobowego charakteru aniołów.

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl