Nowenna adoracyjna

 

nowenna_adoracyjnaOpracowanie na podstawie:  ?Beatyfikacja ? modlitewnik dla dorosłych i młodzieży?

autor ks. prof. Stanisław Szczepaniec oraz

http://www.adoremus.pl/

Do użytku wewnętrznego parafii p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

 

Nowenna adoracyjna  

Nowenna to dziewięciodniowa modlitwa. Jej pierwowzorem jest modlitewne oczekiwanie Maryi wraz z Apostołami na Zesłanie Ducha Świętego. Chodzi o modlitwę trwającą wiele dni, w której człowiek prosi Boga o Wielkie dary i równocześnie otwiera serce na ich przyjęcie. Zgodnie z zasadami wprowadzenia w naszej parafii ruchu modlitewnego ?Adoremus? została przyjęta 9 ? tygodniowa formuła nowenny. Taką wytrwałą modlitwę proponujemy wszystkim, którzy pragną pogłębić życie duchowe i umocnić swoje zjednoczenie z Jezusem. To wielka i ważna intencja modlitwy. Warto podjąć wysiłek ubogacenia modlitwy głębszą wiarą, mocniejszą nadzieją i gorętszą miłością. Oto propozycja dziewięciu spotkań z Jezusem Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie:

 

1; Przyjdź! ? 2;Patrz! ? 3; Słuchaj! ? 4. Uwierz! ? 5; Zaufaj! ? 6; Pokochaj! ? 7; Idź!

8; Przyprowadź! ? 9; Umacniaj!

 

Pomocą w przeżyciu nowenny jest powyższe opracowanie, które będzie się ukazywało na bieżąco na każdy tydzień, oraz modlitewniki ?Beatyfikacja ? modlitewnik dla dorosłych i młodzieży?, ?Beatyfikacja ? modlitewnik dla dzieci?. Modlitewniki te powstały przed beatyfikacją Jana Pawła II, ale nadal można z nich korzystać, gdyż zawierają pomoce do przeżywania nowenny adoracyjnej.

 

Jak przeżywać nowennę? 

Każde spotkane rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego oraz zawierzeniem siebie Maryi. Samą adorację poprzedzamy refleksją nad tekstami biblijnymi zamieszczonymi poniżej. Można je rozważyć na początku modlitwy lub w domu przed pójściem do kościoła. Chodzi nie tylko o przeczytanie tych tekstów, lecz także o ich głębsze rozważenie. Ich zadaniem jest pomóc nam w dobrym przeżyciu adoracji. Zamieszczone w nich słowa Pisma Świętego, wypowiedzi papieży, świadectwa ludzi, postawione pytania są wskazaniem na Jezusa, ukierunkowują ku Niemu nasze myśli i serce, zachęcają do osobistej rozmowy z Nim. Do tych rozmów z Jezusem trzeba wracać w myślach przez cały tydzień i nie należy przechodzić do następnego tematu, jeśli jeszcze nie nadszedł jego czas.

Najważniejszą częścią adoracji nie są rozważania, ani nawet odmówione modlitwy, lecz osobista i bezpośrednia rozmowa z Panem. Trzeba nieustannie powtarzać takie lub podobne akty wiary:

?Wierzę, że Ty patrzysz na mnie, a ja na Ciebie, że Ty kochasz mnie, a ja Ciebie, że Ty mówisz do mnie, a ja do Ciebie?. To doświadczenie bliskości, a nawet pewnej intymności, której nie da się opisać słowami, to ?bycie razem? zarówno wtedy, gdy rozmawiamy ze sobą, jak też w chwilach, gdy nie ma słów i wcale nie są one potrzebne, powinno się coraz bardziej umacniać i pogłębiać w czasie kolejnych spotkań z Jezusem na adoracji.

 

Modlitwa nowenny

Jest to prośba, aby Bóg udzielił nam tego Ducha, który prowadził Jana Pawła II. Jest modlitwą odmawianą przez uczestników Szkoły Modlitwy Jana Pawła II.

Miłosierny Boże, Ty wysłuchałeś prośby Elizeusza i napełniłeś go duchem proroka Eliasza. Wysłuchaj mojej pokornej prośby i udziel mi ducha, którym żył błogosławiony Jan Paweł II.

Napełnij mnie duchem modlitwy, aby była ona obecna w moim życiu, jako radosne i pełne miłości przebywanie z Tobą. Napełnij mnie duchem pracowitości, abym solidnie wypełniał swoje codzienne obowiązki. Napełnij mnie duchem wrażliwości na potrzeby innych ludzi, abym umiał ofiarować im to, czego najbardziej potrzebują. Napełnij mnie duchem jedności, abym wszędzie niósł pokój i zgodę, pomagając pokonywać podziały i konflikty.

Naucz mnie żyć według zasady ?Totus Tuus?, w całkowitym oddaniu się Maryi i naśladowaniu Jej drogi wiary. Doprowadź mnie do pełnego zjednoczenia z Tobą, w Twoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie, mocą Ducha Miłości. Amen.

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl