O patronie
Kult św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej

"Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dzień groźnego sądu". "Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstąpił z nieba"

 
Patron i patronat

Podejmuję temat angelologii. Angelologia - taktat teologiczny dotyczący wiedzy o aniołach. Czynię to w kontekście przygotowań zmierzających do ogłoszenia św. Michała Archanioła patronem naszego Miasta.

Więcej…
 
Prawda o aniołach

Istnienie aniołów stworzonych prez Boga stanowi prawdę dogmatyczną należącą do skarbca Kościoła katolickiego. Jest przedmiotem wiary, że aniołowie są istotami osobowymi, posiadają rozum i wolną wolę.

Więcej…
 
Pismo święte o Aniołach

Głównym źródłem wiedzy o aniołach jest Pismo Święte. W ujęciu biblijnym aniołowie uwidocznieni są w powiązaniu z ważnymi momentami w historii zbawienia. W Starym Testamencie aniołowie przedstawiani są w roli posłańców - wysyłanych przez Boga do ludzi.

Więcej…
 
Zróżnicowania anielskie

Analizując biblijny przekaz o aniołach należy uwzględnić także różne rodzaje literackie. Biblia zaleca ostrożność w wyciąganiu z Pisma Świętego wniosków dotyczących zwłaszcza natury aniołów, ich liczby i klasyfikacji. Liczba aniołów, wspomniana w Biblii, podana jest bardzo ogólnie.

Więcej…
 
Kult liturgiczny aniołów

Kult aniołów wypływa z pełnej integracji duchów niebeskich z Bogiem. Kult najwyższy odbiera jedynie i tylko Bóg. Ten kult wyrażamy Bogu razem z Matką Najświętszą, "zastępami duchów niebieskich" i we wspólnocie świętych.

Więcej…
 


Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl