DZIEŃ  GODZ.  INTENCJA
 PONIEDZIAŁEK  19.03  6.30  + J. Świerk
   7.00  + J. Kasprzyk
   18.00  + J. Podolski
 WTOREK 20.03  6.30  +Ks. kan. J. Jamróz
   7.00  +J.J. Samolej
   18.00  W int. Bierzmowanych
 ŚRODA 21.03  6.30  +S.J. Kołodziej
   7.00 + J. Farganus
   18.00   Zbiorowa
 CZWARTEK 22.03  6.30 + S. Łabuz
   7.00  +W. Wacławik
   18.00 + M. Głuch
 PIĄTEK 23.03  6.30  + M. Potaczek-Macuga
   7.00  +K. Kołodziej
  18.00  +J. Karpierz, +A.M. Szczypka
 SOBOTA 24.03  6.30  +J.M Mysza
   7.00   +M.J. Aksamit
   18.00 + J.S. Bielińscy, J.M. Zoń

+J. Podolski

 NIEDZIELA 25.03  6.30  + M.J. Dziedzina
   8.00  + J.R. Antosz
   9.30  + K. Franczak
   11.00  W int. Marii Dudzik 50 r.ur.
   15.00 + J.C. Łabuz
   18.00  W int. Izabeli i Emilii