DZIEŃ  GODZ.  INTENCJA
 PONIEDZIAŁEK  19.02.  6.30  + Katarzyna Kołodziej
   7.00  + Stanisław Farganus
   18.00  + Jan i Rozalia Figura, c. Stanisława
 WTOREK 20.02.  6.30  + Teresa Kuczaik
   7.00  25 r. ślubu Katarzyny i Czesława
   18.00  + Franciszek Jania
 ŚRODA 21.02.  6.30  w int. Heleny Michorczyk
   7.00 + Stanisław Kuczaik
   18.00   Zbiorowa
 CZWARTEK 22.02.  6.30 + Stanisław Kuczaik
   7.00  w int. Cecylii Rusnak
   18.00 + F. K. Kochniarczyk, S. Karpierz
 PIĄTEK 23.02.  6.30  + Teresa Kuczaik
   7.00  + Stanisław Kuczaik
  18.00  + Eleonora, Władysława, Kazimierz Figura, S. Karpierz
 SOBOTA 24.02.  6.30  + Maria i Józef Chorągwiccy
   7.00  50 r. ślubu Bronisławy i Franciszka Rapaczów
   18.00 + Tadeusz Cież
 NIEDZIELA 25.02.  6.30  + F. Grzesiak, rodzice i brat Stefan
   8.00  + Janina Mitana
   9.30  + Jan i Rozalia Wojtyczka
   11.00  + Stanisława Karpierz
   15.00 + Ewa Fliśnik, ojciec Jan i dziadkowie
   18.00  + Cecylia Łabuz, mąż Józef