DEKRET
Abpa Marka Jędraszewskiego

Na podstawie kan. 87 §  1 Kodeksu Prawa Kanonicznego Abp Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

 

Bieżące ogłoszenia dotyczące wydarzeń, transmitowanych w najbliższym czasie:

Transmisja na żywo:

 codzienna Msza Święta wieczorna oraz wszystkie liturgie niedzielne

https://www.youtube.com/channel/UCVWa9NxDTXGUQV3WtzGK7oQ

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom naszego kościoła i parafii. Numery kont bankowych na które możemy kierować darowizny znajdują się w zakładce: wsparcie.

 

SAKRAMENT POKUTY-SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W naszym kościele spowiedź codziennie rano w czasie Mszy świętych oraz wieczorem przed Mszą świętą.W niedziele podczas Mszy świętych. W razie konieczności można prosić o spowiedź w zakrystii.

PRO MEMORIA

W każdy czwartek w godz.16.00-17.00 w budynku organistówki, obok sklepu MICHAEL, można uzyskać pomoc psychologiczną. Pani Karolina Bodziony, konsultant kryzysowy, służy pomocą wszystkim potrzebującym wsparcia psychologicznego.

 

WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE W PARAFII


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Samorządy miasta i gminy Mszana Dolna tradycyjnie zorganizowały wspólne obchody Święta Niepodległości. W tym roku były one skromniejsze – bez udziału pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP, ślubowania Strzelców oraz okolicznościowych przemówień. Mszę św. w intencji Niepodległej Ojczyzny oraz  mieszkańców miasta i gminy Mszana Dolna odprawił ks. proboszcz Jerzy Raźny. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę szczerej rozmowy jako jedynego skutecznego sposobu zażegnywania konfliktów i nieporozumień zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.

– Wymiana pism, w których zawarte są emocje, często prowadzi do zaognienia sytuacji. Nic nie zastąpi rozmowy w cztery oczy. Dla dobra bliźniego potrzebne jest chrześcijańskie napomnienie. Potrzebna jest też pokora, by je przyjąć – mówił ks. Jerzy Raźny.

O godz. 12.00 uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Następnie delegacje parafii, obu samorządów oraz nieliczni mieszkańcy udali się na  cmentarz, by złożyć wiązanki i zapalić znicze na pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu oraz na grobach żołnierzy, walczących w I wojnie światowej. Miasto Mszana Dolna reprezentowali: burmistrz Anna Pękała, przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz Matoga, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Janina Flig, radni Stanisław Antosz i Jan Szynalik. Z kolei gminę Mszana Dolna reprezentowali: wójt Bolesław Żaba, zastępca wójta, Katarzyna Szybiak oraz przewodniczący Rady Gminy, Jan Chorągwicki. Ks. proboszcz Jerzy Raźny poprowadził krótką modlitwę. Znicze zapalili także mieszkańcy Mszany Dolnej.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


SUMA ODPUSTOWA Z PROCESJĄ

Uroczystość ku czci św. Michała Archanioła to nie tylko odpust w naszej parafii, ale też święto całego miasta. W ubiegłym roku Mszana Dolna obchodziła 10-lecie nadania patronatu św. Michała. 21 listopada 2009 r. kard. Antoni Canizares Llovera w imieniu Stolicy Apostolskiej podpisał dekret w tej sprawie. Znaczenie tego faktu podkreślił ks. proboszcz Jerzy Raźny. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Tadeusz Dziedzic, który od sierpnia pełni funkcję dziekana dekanatu Mszana Dolna. Obecny proboszcz parafii w Kasince Małej drogę kapłańską rozpoczynał właśnie w Mszanie Dolnej.

Mszana Dolna to była moja pierwsza moja miłość kapłańska. 43 lata temu przyszedłem tutaj jako młody wikary. Wszystko, co dobrego w kapłaństwie, to tu się rozpoczynało. Wspominam to bardzo, bardzo dobrze. Cieszę się, że mogę być z wami i prosić św. Michała Archanioła o opiekę nad miastem, nad parafią, nad każdym z nas. Bardzo się cieszę, że tak oficjalnie i uroczyście obraliście św. Michała, żeby był patronem tego miasta. Odnawiajcie to oddanie, a on będzie nas strzegł – powiedział ks. Tadeusz Dziedzic.

Mszę św. koncelebrowali: gospodarz parafii ks. Jerzy Raźny; ks. Tadeusz Mrowiec, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego; ks. infułat Franciszek Kołacz oraz ks. Robert Ryndak ze Zgromadzenia Świętego Michała.  Homilię wygłosił ks. Robert Ryndak, który do 29 września prowadził misje parafialne „Pod skrzydłami Anioła”.

Bóg obdarzył nas łaską dorocznej uroczystości odpustowej ku czci patrona tego kościoła, patrona tej parafialnej wspólnoty, patrona tego miasta i, wierzę w to mocno, patrona naszych serc. Bóg obdarzył nas łaską trwających misji świętych w tym bardzo trudnym czasie. Mając świadomość patronatu św. Michała, trzeba mieć świadomość, że w czasie misji w sposób szczególny zapytać siebie i odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście Bóg jest w moim sercu, w moim życiu na tym pierwszym, najważniejszym miejscu – mówił ks. Robert Ryndak.

Oprawę mszy św. i procesji zapewniły dzieci pierwszokomunijne, Asysta Zagórzańska, Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka, schola oraz Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej. W sumie odpustowej wzięły udział cztery poczty sztandarowe: OSP Mszana Dolna, OSP Łostówka, OSP Mszana Górna i Cech Rzemiosł Różnych. Władze miasta reprezentowali Janusz Matoga i Janina Flig, przewodniczący i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz kilku radnych. Po uroczystości życzenia i kwiaty otrzymał ks. Rafał Cinal, który w tym tygodniu obchodził imieniny.

tekst i fot.: Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


DOŻYNKI W KAPLICY W ŁOSTÓWCE

Mieszkańcy Łostówki dziękowali za tegoroczne plony 6 września podczas mszy św. w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Raźny. Koncelebrował ją ks. Bogusław Batkiewicz, który od 1992 r. pracuje w Rio de Janeiro w Brazylii. W homilii ks. Jerzy Raźny zwrócił uwagę na biedę, zwłaszcza wśród dzieci, z którą stykają się misjonarze, pracujący w Ameryce Południowej i innych ubogich regionach świata.
– Niech udział w tej mszy św. będzie wyrazem dziękczynienia za wszelkie dobro, którego doświadczamy – mówił ks. proboszcz. Tradycyjny wieniec oraz dary dożynkowe przynieśli do kaplicy przedstawiciele osiedli Ciemniaki i Sutory Dolne. Oprawę muzyczną zapewniła kapela „Łostowianie” w składzie: Dariusz Chorągwicki, Patrycja Dudzik, Joanna Krzysztofiak, Tomasz Łabuz, Dorota Potaczek oraz Joanna Potaczek.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


UROCZYSTE DOŻYNKI

Gospodarzami tegorocznych dożynek, które odbyły się 30 sierpnia, byli mieszkańcy ul. Spadochroniarzy. Przed ołtarzem złożyli tradycyjny wieniec oraz płody rolne. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Jerzy Raźny. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała kapela „Łostowianie”. Chociaż rolnictwem w Mszanie Dolnej zajmuje się coraz mniej osób, tradycja jest wciąż żywa. – Teraz dziękujemy za wszystkie łaski, które otrzymujemy od Boga i modlimy się, żeby nigdy nikomu nie zabrakło chleba – mówił na zakończenie Jerzy Łabuz, przedstawiciel mieszkańców ul. Spadochroniarzy.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


40. PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA – „WIELKA TAJEMNICA WIARY”

Wspólnota V liczyła 140 osób. W jej skład wchodzaili pielgrzymi z grupy myślenickiej, gdowskiej oraz z Mszany Dolnej. Chociaż „Piątkę” tworzyli pątnicy z różnych grup, wszyscy byli bardzo zintegrowani, przyjaźni, wspierający- byli jedną Wspólnotą. Pielgrzymi w drodze spędzili 6 dni od 6 do 11 sierpnia. Do Częstochowy prowadzili ich ks. Tomasz Stec – główny przewodnik, ks. Bartłomiej Grociak, ks. Tomasz Bialon, ks. Bogusław Seweryn oraz dwóch kleryków. Najstarsza w grupie, pani Marylka ma 69 lat, najmłodszy Józio niecałe 6 miesięcy. Największy staż pielgrzymkowy posiada pani Lucyna, która na Jasną Górę zmierzała już 32. raz. Wspólnotę V wyróżniała szybkość i sprawność chodzenia oraz prawdziwie pielgrzymkowa radość i entuzjazm. To również niezwykle rozśpiewana grupa, w której ton nadawali doskonali „muzyczni”. Ulubioną piosenką pątników był utwór „Wznieśmy ręce do Boga”.

tekst: Anna Latoś

fot. Anna Latoś, Konrad Pajdzik

 


FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA ŚW. KRZYSZTOFA

25 lipca to liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa. W niedzielę, 26 lipca, po każdej mszy św. na parkingu odbyło się święcenie pojazdów. Kierowcy otrzymali breloki z wizerunkiem patrona wszystkich podróżujących. Był to również finał 21. Ogólnopolskiego Tygodnia Św. Krzysztofa wraz z misyjną akcją „Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found

 


STULECIE OBECNOŚCI SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI

W MSZANIE DOLNEJ

21 czerwca arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystej mszy św. z okazji stulecia obecności w Mszanie Dolnej sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Mszę św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego koncelebrowali proboszczowie – ks. Jerzy Raźny oraz ks. Tadeusz Mrowiec. W homilii metropolita krakowski przybliżył sylwetkę założyciela zgromadzenia – świętego biskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Podkreślił również znaczenie działalności sióstr dla lokalnej społeczności, a przede wszystkim wielką rolę w wychowywaniu młodego pokolenia. Podziękowania za wieloletnią pracę oraz życzenia w imieniu mieszkańców i władz miasta złożyli Janusz Matoga, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Janina Flig, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. W uroczystości wzięła udział s. Janina Kierstan – Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

11 czerwca odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Jerzy Raźny. Koncelebrował ks. infułat Franciszek Kołacz. W liturgii uczestniczyły dzieci przeżywające pierwszą rocznicę Komunii św. Następnie parafianie wzięli udział w procesji do czterech ołtarzy. Trasa wiodła przez Rynek, ul. Leśną, ul. Ks. Józefa Stabrawy i ul. Jana Matejki. Ołtarze zostały usytuowane na płycie Rynku, przy Miejskim Przedszkolu nr 1, przy ośrodku zdrowia oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Przygotowali je mieszkańcy Rynku, ul. Jana Pawła II, ul. Leśnej, ul. Jana Matejki i przyległych ulic oraz siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Uroczystą oprawę zapewniły dzieci sypiące kwiaty, Asysta Zagórzańska, Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka oraz strażacy z Mszany Dolnej i Łostówki. Poczty sztandarowe wystawiły OSP Mszana Dolna, OSP Łostówka i Cech Rzemiosł Różnych.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


40-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

KS. PROBOSZCZA JERZEGO RAŹNEGO

Uroczystość Trójcy Świętej to drugi odpust w parafii pw. św. Michała Archanioła. 7 czerwca, podczas mszy św. o godz. 11.00, jubileusz 40-lecia kapłaństwa obchodził ks. kanonik Jerzy Raźny. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Tadeusz Mrowiec, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Uroczystą liturgię koncelebrowali księża pracujący w dekanacie mszańskim: ks. infułat Franciszek Kołacz, ks. prałat Tadeusz Dziedzic z Kasinki Małej, ks. Wiesław Maciaszek z Kasiny Wielkiej, ks. Tadeusz Mrowiec, o. Piotr Głód z Lubomierza oraz ks. Jan Potoplak MS z Łętowego, a także byli współpracownicy ks. Jerzego Raźnego – ks. Jerzy Biernat oraz ks. Tomasz Stec. 40-lecie to okazja do podkreślenia znaczenia kapłaństwa. Słowa podziękowania za wieloletnią pracę w parafii, za każde dobre słowo, a także pomoc w codziennym dążeniu do świętości złożyli członkowie grup parafialnych oraz współpracownicy. Życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata złożyli przedstawiciele Służby Liturgicznej, dzieci, rodziców uczniów klas trzecich, Rady Parafialnej, Asysty Zagórzańskiej, Kręgu Domowego Kościoła, Rodziny Różańcowej, Odnowy w Duchu Świętym, Grupy Modlitewnej, Zespołu Charytatywnego, Chóru Męskiego im. ks. Józefa Hajduka, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łostówki, Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej z Mszany Dolnej oraz redakcji TV28. Parafian reprezentowała Natalia Wcisło. Dla jubilata zaśpiewali chórzyści, zagrała Orkiestra Dęta OSP, schola oraz kapela „Łostowianie”.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


UROCZYSTA MSZA ŚW. Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY URODZIN

ŚW. JANA PAWŁA II

Z inicjatywy dyrektor Janiny Flig i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łostówce 100. rocznicę urodzin obchodzono podczas uroczystej mszy św. Liturgia była sprawowana również w intencji mieszkańców Mszany Dolnej. Wzięli w niej udział burmistrz Anna Pękała oraz radni. Oprawę nabożeństwa przygotowali uczniowie, rodzice i nauczyciele ze szkoły w Łostówce. Zagrała kapela „Łostowianie”. Uczniowie z Łostówki co rok,18 maja, wyjeżdżali do Wadowic, gdzie wspólnie z innymi społecznościami szkolnymi świętowali urodziny swojego patrona. Tym razem, z powodu epidemii, nie mogli pojechać do miasta, w którym urodził się Karol Wojtyła. Do uroczystości przygotowywali się poprzez platformę edukacyjną, przypominając sobie najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II. Wykonali również kartki urodzinowe. Ze względu na znaczenie św. Jana Pawła II dla Polaków oraz doniosłość rocznicy także władze miasta włączyły się w świętowanie. Ks. proboszcz Jerzy Raźny otrzymał życzenia z okazji 40-lecia święceń kapłańskich. Po mszy św. odbył się krótki koncert. Dla mieszkańców Mszany Dolnej i Łostówki, a także wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystości poprzez transmisję, zagrała i zaśpiewała kapela „Łostowianie” w składzie: Dariusz Chorągwicki, Patrycja Dudzik, Maria Flig, Patrycja Kowalczyk, Tomasz Łabuz, Dorota Potaczek oraz Joanna Potaczek.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


MAJ – MIESIĄC MARYJNY

W maju śpiewamy litanię loretańską. To nie jedyny przejaw pobożności maryjnej, praktykowanej w tym okresie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje trud hejnalistów, którzy codziennie o godz. 6 rano odgrywali z wieży remizy strażackiej pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa już od ponad 80. lat, a jego podtrzymywanie w tym roku zawdzięczamy strażakom, którzy czynili to pomimo wyjątkowo niesprzyjających okoliczności. Słowa wdzięczności kierujemy więc do wszystkich zaangażowanych w to dzieło: Karoliny Dudy, Bartłomieja Figury, Karoliny Figury, Arkadiusza Gawronka, Stanisława Kapturkiewicza, Mikołaja Kasprzyka, Michała Kołodzieja, Ewy Kornaś, Honoraty Łabuz, Doroty Madej, Marka Madeja, Malwiny Piekarczyk, Patrycji Piekarczyk, Weroniki Piekarczyk, Agnieszki Płachytki, Jakuba Popiołka, Natalii Rataj, Sylwii Rataj oraz Anny Wacławik.

tekst: Bartosz Gocał

fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


 

 

 

WAŻNE

Zgodnie z dekretem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
w Mszy świętej, z wyjątkiem wiernych w wieku powyżej 65 lat, z objawami infekcji oraz czujących obawę przed zarażeniem. 

TRIDUUM PASCHALNE

Ze względu na stan epidemii tegoroczne uroczystości Triduum Paschalnego odbyły się przy bardzo ograniczonym udziale wiernych. Parafianie mogli przeżywać tajemnicę Męki i Zmartwychwstania poprzez transmisję internetową w telewizji TV28. W Wielki Czwartek zrezygnowano z obrzędu obmycia nóg. W Wielki Piątek nie odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Błogosławieństwa pokarmów dokonali sami domownicy, zgodnie z wytycznymi podanymi w komunikacie Archidiecezji Krakowskiej. Ks. proboszcz Jerzy Raźny zwrócił uwagę, że ten trudny czas jest napomnieniem i jednocześnie szansą na duchową przemianę.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


 


DOBRY WYSTĘP LEKTORÓW W REJONOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

Lektorzy z naszej parafii reprezentowali dekanat mszański w rejonowych eliminacjach XV Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar KNC w Piłce Nożnej Halowej. Turniej odbył się w Dobczycach. Zarówno lektorzy młodsi, jak i starsi stanęli na trzecim stopniu podium. Obie drużyny do zawodów przygotował ks. Mirosław Lenart. Lektorzy młodsi wystąpili w składzie: Jan Gocał, Hubert Jarosz, Tomasz Kraska, Adrian Ligas, Mirosław Madej, Kacper Pajdzik, Stanisław Rapacz i Michał Stożek. Z kolei Jakub Kacik, Jan Kordeczka, Maciej Kordeczka, Szymon Krzysztof, Wojciech Potaczek oraz Daniel Wójtowicz zagrali w najstarszej kategorii wiekowej.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Bartosz Gocał, ks. Mirosław Lenart

no images were found


ŚRODA POPIELCOWA ROZPOCZĘŁA WIELKI POST

Rozpoczął się liturgiczny okres Wielkiego Postu. To czas pokuty, wyrzeczeń, refleksji nad życiem, ale przede wszystkim kolejna szansa na nawrócenie. Posypanie głowy popiołem symbolizuje konieczność duchowej przemiany człowieka.

Osiągnięcie celu wymaga pewnego poświęcenia. Temu służą praktyki wielkopostne. Dzięki nim możemy pokonać przeszkody. Nasze wyrzeczenia mają nas wzmocnić w walce ze złym duchem, który kieruje nasze myśli ku temu, co ludzkie – mówił w homilii, ks. proboszcz Jerzy Raźny.

Wstrzemięźliwość, jałmużna i modlitwa pozwalają na lepsze przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. Nabożeństwa wielkopostne odbywają się w następującym porządku: Droga Krzyżowa – w każdy piątek (dla dzieci o godz. 16:00, dla dorosłych o godz. 17:00, dla młodzieży o 19:00);  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17:00. Za udział w nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Tegoroczne rekolekcje, przygotowujące do misji parafialnych, rozpoczną się w Niedzielę Palmową.

https://www.tv28.pl/10413-sroda-popielcowa-rozpoczela-okres-wielkiego-postu

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


ŻYCZENIA DLA KS. MIROSŁAWA

23 lutego na Mszy św. o godz. 11.00 imieniny obchodził ks. Mirosław Lenart. Życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, scholi, Oazy, Służby Liturgicznej, Chóru Męskiego, a także parafian. Dla solenizanta zagrał zespół regionalny „Mali Łostowianie”.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Maria Majda

no images were found


ADORACJA ŻŁÓBKA (27 STYCZNIA – 2 LUTEGO)

W ostatnim tygodniu okresu kolędowego odbyły się cztery adoracje. We wtorek Dzieciątku śpiewały dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Artystyczny Zakątek”. W środę kolędował Chór Gospel, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury. Dyrygowała Lea Kjeldsen. W czwartek do wspólnej modlitwy zaprosili pensjonariusze i pracownicy Domu Pomocy Społecznej. Uroczyste zakończenie kolędowania w święto Matki Bożej Gromnicznej należało zgodnie z tradycją do Orkiestry Dętej OSP oraz druhów z jednostek w Mszanie Dolnej i Łostówce. Kapelmistrz Piotr Rataj wręczył ks. proboszczowi podziękowanie za życzliwość całoroczną współpracę i wsparcie finansowe.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Monika Antosz-Grodzicka, Janina Flig, Bartosz Gocał

no images were found


ADORACJA ŻŁÓBKA (20 – 26 STYCZNIA)

Kolejny tydzień spotkań przy żłóbku był bardzo różnorodny, zwłaszcza ze względu na rozpiętość wiekową uczestników. W poniedziałek kolędowali pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. We wtorek zaśpiewały Dzieciątku przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1. W środę do wspólnej modlitwy zaprosili członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz słuchacze Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czwartek przy żłóbku znów pojawili się najmłodsi, tym razem z Przedszkola Miejskiego nr 2. Piątkową adorację przygotowali pracownicy Zakładu Produkcji Artykułów Ściernych „Techniflex” Sp. z o.o. W sobotę przy żłóbku zgromadzili się samorządowcy i pracownicy Urzędu Gminy Mszana Dolna z wójtem Bolesławem Żabą na czele. Z kolei niedzielna adoracja miała akcent regionalny, ponieważ kolędowała Asysta Zagórzańska.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Bartosz Gocał, Przedszkole Miejskie nr 1 w Mszanie Dolnej

no images were found


CHARYTATYWNY KONCERT UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ

26 stycznia młodzi muzycy ze Szkoły Muzycznej I st. w Czasławiu, kształcący się w filiach w Mszanie Dolnej i Węglówce, zagrali i zaśpiewali z myślą o Marysi Miąsko, która zmaga się z ciężką chorobą. Kolędy wykonane przez wokalistów i instrumentalistów rozbrzmiewały podczas Mszy św. o godz. 15.00, a także podczas dwuczęściowego koncertu. Wolontariuszom udało się zebrać 3080,40 zł na leczenie dziewczynki. Razem z utalentowaną młodzieżą przed mszańską publicznością wystąpili nauczyciele: Wojciech Gracz, Natalia Komar, Piotr Komar, Katarzyna Puch, Piotr Skupniewicz oraz Eugeniusz Sokół. Koncert prowadziła Katarzyna Puch.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

Ok. 300 osób wzięło udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Już po raz 24. zorganizowała ją Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. Wraz ze strażakami z Mszany Dolnej kolędowali druhowie z Piekiełka. Mszy św. w Sanktuarium przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Raźny. Homilię wygłosił paulin, o. Zygmunt Bola. Mszańska orkiestra grała podczas Eucharystii, a potem koncertowała przy szopce, wzbudzając jak zwykle duże zainteresowanie.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Stanisław Tomoń/ Biuro Prasowe Jasnej Góry

no images were found


SUKCES IZABELI SZYNALIK

Uczestnicy rorat 2019 spotkali się 25 stycznia w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Bochni. Po Mszy św. odbył się koncert pt. „Kolęda z Janem Pawłem II” zespołu „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza oraz orkiestry z Łącka. Następnie przeprowadzono konkurs wiedzy o sanktuariach Maryjnych, które znalazły się w programie rorat. Rywalizację zdominowały reprezentantki naszej parafii – Magdalena Ryskala, Izabela Szynalik i Aleksandra Wilk, które bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie pytania. W dogrywce najlepsza okazała się Izabela Szynalik, która w nagrodę pojedzie na pielgrzymkę do Rzymu. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie kopalni soli w Bochni.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. s. Maria Rokosz

no images were found


ADORACJA ŻŁÓBKA (13 – 19 STYCZNIA)

Kolejny tydzień adoracji Bożego Dzieciątka przebiegał pod znakiem różnorodności i akcentów regionalnych. W poniedziałek przy żłóbku modlili się członkowie Odnowy w Duchu Świętym. Adorację przygotowali ks. Rafał Cinal oraz Krzysztof Surówka. We wtorek przed kolędowaniem młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka wystawiła jasełka góralskie. Występ zorganizowała s. Lucyna Harmata. W środę kolędowała społeczność Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce. Nie mogło zabraknąć zespołu „Mali Łostowianie”. W czwartek odbyły się  kolejne jasełka, tym razem w wykonaniu uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej. W tym tygodniu przy żłóbku spotkali się również pracownicy i emeryci związani ze Spółdzielnią Pracy „Meblomet”, rodziny z Kręgu Domowego Kościoła oraz członkowie Rady Parafialnej z Jerzym Łabuzem na czele.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Bartosz Gocał, Monika Antosz-Grodzicka, ZSP im. inż. J. Marka w Mszanie Dolnej

no images were found


KOLĘDNICY MISYJNI W SANKTUARIUM W KRAKOWIE

18 stycznia w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie spotkali się kolędnicy misyjni z całej diecezji. Po Mszy św. odbył się quiz misyjny, a po nim występy w grupach kontynentów. Kolędnicy z Mszany Dolnej znaleźli się w  Oceanii. Dziewczynki prezentowały taniec indiański, przygotowany pod kierunkiem Natalii Spyrki. Chociaż w quizie nie udało się zdobyć nagrody, każdy uczestnik otrzymał ciepły poczęstunek, słodycze oraz drobny upominek. Wyjazd zorganizowali s. Maria Rokosz, Janina Flig oraz ks. proboszcz Jerzy Raźny.

tekst i fot. Janina Flig

no images were found


OPŁATEK RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

17 stycznia w remizie OSP odbyło się spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Jerzy Raźny. Oprawę muzyczną zapewniła kapela zespołu regionalnego „Mali Łostowianie”.

tekst i fot. Janina Flig

no images were found


ADORACJA ŻŁÓBKA  (6 – 12 STYCZNIA)

W drugim tygodniu stycznia adorację żłóbka przygotowały grupy parafialne i instytucje. W święto Trzech Króli kolędował Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka z dyrygentem Piotrem Wójcikiem na czele. Następnie przy żłóbku spotkali się wychowankowie oraz pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. Wspólnie z ks. Mirosławem Lenartem kolędowały Liturgiczna Służba Ołtarza i Oaza. Adorację Grupy Modlitewnej poprowadziły Józefa Białkowska i Stanisława Leszczyńska. W piątek modlili się samorządowcy oraz pracownicy Urzędu Miasta Mszana Dolna oraz jednostek podległych. Rozważania czytała m.in. burmistrz Anna Pękała. Sobotnią adorację prowadzili harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego z Mszany Dolnej i Słopnic na czele z harcmistrz Ewą Jasińską. W niedzielę do wspólnej modlitwy zaprosiła Parafialna Rodzina Różańcowa. Rozważania przygotowała Anna Knapczyk i zelatorzy.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Bartosz Gocał, ks. Mirosław Lenart

no images were found


KOLĘDNICY MISYJNI OPOWIADALI O ŻYCIU DZIECI NA INNYCH KONTYNENTACH

6 stycznia młodzież przygotowana przez s. Marię Rokosz podczas trzech Mszy św. przybliżyła warunki życia dzieci na innych kontynentach, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Dzieci często pozbawione są tam opieki i edukacji. Zamiast bawić się i uczyć, muszą ciężko pracować. Niejednokrotnie szansą na wyjście z nędzy i zdobycie wykształcenia jest pomoc katolickich misjonarzy. Kolędnicy misyjni przedstawili kilka jasełkowych scenek, a następnie przeprowadzili zbiórkę. Datki zostaną przekazane na cele misyjne.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Janina Flig

no images were found


KONCERT SYLWESTROWY

31 grudnia z inicjatywy ks. proboszcza Jerzego Raźnego odbył się pierwszy koncert sylwestrowy. Na skrzypcach grała Maria Flig, a towarzyszył jej Piotr Wójcik na organach. Koncert prowadził Marcin Wójcik. W repertuarze znalazły się kolędy w opracowaniu polskich kompozytorów przełomu XIX i XX wieku: „Anioł pasterzom mówił” oraz „W żłobie leży” Władysława Żeleńskiego, „Hej, w dzień narodzenia” Gustawa Roguskiego. Uczestnicy usłyszeli również „Lulajże, Jezuniu” i „Gdy śliczna Panna”, a także „Ave Maria” w opracowaniach Michała Lorenca i Henri’ego Seroki. Sylwestrowe spotkanie przy żłóbku było wyrazem dziękczynienia za mijający 2019 rok oraz okazją do modlitwy o łaski w nadchodzącym 2020 roku.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. ks. Jerzy Raźny

no images were found


ADORACJA ŻŁÓBKA PRZYGOTOWANA PRZEZ SCHOLĘ

30 grudnia przy żłóbku modliła się, śpiewała i grała schola parafialna. Grupę prowadzą Janina i Maria Flig oraz siostra Maria Rokosz.

tekst i fot. Janina Flig

no images were found


ŚWIĘTO JANA EWANGELISTY Z ORKIESTRĄ DĘTĄ Z MSZANY GÓRNEJ

Orkiestra Dęta oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Mszany Górnej, jak co roku, 27 grudnia zainaugurowali kolędowanie przy żłóbku. Nie zabrakło tradycyjnych pastorałek i znanych kolęd, prezentowanych w nowych aranżacjach. Adoracja była połączona z uroczystą mszą św., podczas której wspomina się św. Jana Ewangelistę. Z tej okazji święci się wino, które  podaje się wiernym do picia. Tradycja ta sięga średniowiecza i wiąże się z legendą o pobłogosławieniu przez św. Jana kielicha zatrutego wina. Jedna z wersji tej opowieści mówi, że kielich się rozpadł.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


ZAPROSZENIE DO ADORACJI BOŻEGO DZIECIĄTKA

Chrystus ukazał się światu jako światło  jaśniejące w ciemności, z ufnością idźcie za Nim, abyście się stali światłem dla waszych braci.”

Serdecznie zapraszamy do Adoracji Bożego Dzieciątka przez śpiew kolęd, modlitwę i uczestnictwo we Mszy Świętej. Niech podjęcie kolejny raz tej pięknej tradycji, przez różne społeczności naszej Parafii, obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe, a światło Jego słowa niech prowadzi nas w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku. Z radością oczekujemy przy Betlejemskim Żłóbku codziennie  o godz. 17 30 według ustalonego harmonogramu (zobacz w zakładce Adoracja przy żłóbku i poniżej).

Ks. Jerzy Raźny – Proboszcz i Księża Współpracownicy

27.12.2019 r. – Orkiestra Dęta i członkowie OSP w Mszanie Górnej; 30.12.2019 r. – Schola parafialna; 6.01.2020 r. – Chór Męski im. ks. J. Hajduka; 7.01.2020 r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej; 5.01.2020 r. – Liturgiczna Służba Ołtarza i Oaza; 9.01.2020 r. – Grupa Modlitewna; 10.01.2020 r. – Urząd Miasta Mszana Dolna; 11.01.2020 r. – Związek Harcerstwa Polskiego; 12.01.2020 r. – Parafialna Rodzina Różańcowa; 13.01.2020 r. – Odnowa w Duchu Świętym; 14.01.2020 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej; 15.01.2020 r. – Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce; 16.01.2020 r. – Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej; 17.01.2020 r. – Spółdzielnia Pracy „Meblomet”; 18.01.2020 r. – Krąg Domowego Kościoła; 19.01.2020 r. – Rada Parafialna; 20.01.2020 r. – Zakład Opieki Zdrowotnej; 27.01.2020 r. – Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej; 22.01.2020 r. – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Zagórzański Uniwersytet Trzeciego Wieku; 23.01.2020 r. – Przedszkole Nr 1 w Mszanie Dolnej; 24.01. 2020 r. – Techniflex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Artykułów Ściernych; 25.01 2020 r. – Urząd Gminy Mszana Dolna; 26.01.2020 r. – Asysta Zagórzańska; 28.01.2020 r. – Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Artystyczny Zakątek” w Mszanie Dolnej; 29.01.2020 r. Chór Gospel; 30.01.2020 r. – Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej; 2.02.2020 r. – Orkiestra Dęta i członkowie OSP w Mszanie Dolnej i Łostówce.

 


KOLĘDOWANIE Z „MAŁYMI ŁOSTOWIANAMI”

Zespół regionalny „Mali Łostowianie”, działający przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce, jak co roku zagrał podczas mszy św. w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. W skład zespołu wchodzą przedszkolaki, uczniowie oraz absolwenci szkoły. „Mali Łostowianie” wykonują zarówno kolędy, jak i pastorałki śpiewane gwarą. Członkom zespołu towarzyszyli rodzice oraz dyrektor Janina Flig.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found

 


UROCZYSTA PASTERKA Z ORKIESTRĄ DĘTĄ OSP

Tłumy parafian i gości wypełniły kościół podczas pasterki. Miała ona wyjątkowy przebieg ze względu na udział Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, która wykonała znane kolędy oraz lubiane przez wszystkich, zagórzańskie pastorałki. Po Mszy św. dzielono się opłatkiem i składano świąteczne życzenia. W tym roku szopkę umiejscowiono w kaplicy bocznej. Znalazły się w niej stare odrestaurowane figury. Większa szopka stanęła przed kościołem.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Maria Majda, Monika Antosz-Grodzicka

no images were found

 


PASTERKA W KAPLICY W ŁOSTÓWCE

Pasterka w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łostówce nie miałaby wyjątkowej atmosfery bez udziału zespołu „Mali Łostowianie”. Tradycyjne kolędy i regionalne pastorałki w jego wykonaniu są nieodłączną częścią tej wyjątkowej Mszy św. Tegoroczną pasterkę po raz pierwszy odprawił ks. Mirosław Lenart.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Janina Flig

no images were found

 


                    

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki bożonarodzeniowe

OWOCNEGO PRZEŻYWANIA OKRESU  ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO WSZYSTKIM PARAFIANOM   I GOŚCIOM ŻYCZĄ KS. PROBOSZCZ JERZY RAŹNY  KSIĘŻA WIKARIUSZE RAFAŁ I MIROSŁAW


PODSUMOWANIE RORAT 2019

W niedzielę, 22 grudnia, ks. proboszcz Jerzy Raźny podsumował tegoroczne roraty i wręczył nagrody dzieciom, które w nich aktywnie uczestniczyły. Świąteczne życzenia złożyła wszystkim schola parafialna, która przygotowała sianko na wigilijne stoły.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Janina Flig

no images were found

 


PRZY WIGILIJNYM STOLE W ZESPOLE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W ŁOSTÓWCE

20 grudnia uczniowie, pracownicy, rodzice oraz goście zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu. Po części artystycznej odczytano fragment Ewangelii według św. Łukasza. Zgodnie z tradycją uczestnicy uroczystości łamali się opłatkiem. Świąteczne życzenia całej społeczności przedszkola i szkoły w Łostówce złożyli ks. proboszcz Jerzy Raźny oraz katecheta ks. Mirosław Lenart.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Aneta Miąsik, Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


DUCHOWA PIELGRZYMKA PO SANKTUARIACH MARYJNYCH

Motywem przewodnim tegorocznych rorat są polskie sanktuaria Maryjne. „Różne oblicza naszej Matki” to program przygotowany przez wydawnictwo „Promyczek”. Nagrania audio połączone z homiliami mają pomóc najmłodszym uczestnikom rorat poznać historie wizerunków Matki Bożej oraz naśladować Maryję w codziennym życiu. Na specjalnej planszy powstaje adwentowy witraż. Szlak pielgrzymki prowadzi zarówno przez małe kościoły, jak i wielkie sanktuaria. Razem z Jadzią, Maćkiem i ich dziadkiem – bohaterami nagrań – dzieci duchowo przeniosą się do miejsc kultu Maryi w Bochni, Chorzelowie, Częstochowie, Dębowcu, Gietrzwałdzie, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Licheniu, Limanowej, Ludźmierzu, Niepokalanowie, Okulicach, Piekarach Śląskich, Świętej Lipki, Tuchowie, Wadowicach, Wambierzycach oraz Zakopanem.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. ks. Mirosław Lenart

no images were found


WSPOMNIENIE O SEBASTIANIE FLIZAKU

Był pogodny, często żartował, a przy tym odznaczał się pracowitością i skromnością. Do końca życia mieszkał ubogo, ale jego zasługi dla Mszany Dolnej i odkrywania kultury Zagórzan są nie do przecenienia. Taki obraz Sebastiana Flizaka wyłania się z wypowiedzi jego uczniów, członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz miłośników tradycji tego regionu. 16 grudnia Sebastian Flizak został upamiętniony tablicą na budynku, w którym pracował w latach 40. XX w. Odsłonięcia dokonał Rafał Rusnak, wójt gminy Niedźwiedź, którego babcia była siostrą etnografa. Po odsłonięciu tablicy uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny. Na grobie Sebastiana Flizaka zapalono znicz, a modlitwę poprowadził ks. proboszcz Jerzy Raźny. Dalsza część wydarzenia odbyła się w pensjonacie „Janda”. Etnograf i socjolog dr Katarzyna Ceklarz podczas wykładu przybliżyła zakres swojej pracy badawczej oraz treść monografii zatytułowanej „Sebastian Flizak (1881 – 1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki”. Publikacja została przyjęta z entuzjazmem przez uczestników spotkania.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


SPORTOWE SUKCESY LEKTORÓW

Drużyny ministrantów i lektorów z obu mszańskich parafii okazały się najlepsze w dekanalnych eliminacjach Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej. Turniej rozegrano 30 listopada w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej. Wśród ministrantów do rocznika 2008 triumfowała drużyna z parafii pw. Miłosierdzia Bożego, przygotowana przez ks. Szymona Wykupila. W kategoriach lektorów młodszych i starszych niepokonani byli zawodnicy z parafii pw. Św. Michała Archanioła. Trenerem drużyn jest ks. Mirosław Lenart. Wszystkie drużyny będą reprezentować dekanat mszański w rejonowym etapie rozgrywek.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. ks. Mirosław Lenart, Dorota Potaczek

no images were found


UROCZYSTOŚĆ KU CZCI ŚW. CECYLII

22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Uroczystą Mszę św. w niedzielę, 24 listopada, odprawił ks. proboszcz Jerzy Raźny. Oprawę muzyczną przygotował Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka. Śpiewała również schola parafialna.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Bartosz Gocał

no images were found


 SCHOLA PARAFIALNA NA WYCIECZCE W KRAKOWIE

W sobotę, 23 listopada,  schola pojechała do kina na film „O, Yeti”. Trzeba było wstać trochę wcześniej, ponieważ wyjeżdżaliśmy już o godzinie 8.30, jednak nikt nie zaspał i wszyscy  w komplecie wyruszyliśmy do Krakowa – Bonarki. Podróż minęła szybko i  bezpiecznie.  Przed seansem zdążyliśmy zaopatrzyć się w popcorn, colę i inne „smakołyki” i tak przygotowani udaliśmy się do sali kinowej.  Film podobał się wszystkim, niektóre dziewczynki nawet płakały ze wzruszenia. Potem  były „zakupy” i podziwianie pięknych świątecznych dekoracji, a w czasie drogi powrotnej „odwiedziny”  u McDonalda. Do Mszany Dolnej wróciliśmy o godzinie 14.30. To był udany wyjazd i już czekamy na kolejny…

tekst i fot. Janina Flig

no images were found


CHÓR MĘSKI WYSTĄPIŁ PODCZAS FESTIWALU „LAUDATE DOMINUM”

Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się koncert chórów zorganizowany w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 17 listopada. Już po raz 13. chóry z powiatu limanowskiego i nie tylko mogły śpiewem wielbić Boga i wymieniać się doświadczeniami. „Laudate Dominum” to dowód na to, że muzyka może połączyć osoby w różnym wieku, wykonujące różne zawody. Godni podziwu są również charyzmatyczni dyrygenci. Na tegorocznym festiwalu nie mogło również zabraknąć Chóru Męskiego im. ks. Józefa Hajduka z parafii Św. Michała Archanioła. Publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami. Dyrygent Piotr Wójcik odebrał gratulacje i pamiątkową statuetkę z rąk burmistrz Anny Pękały oraz starosty Mieczysława Urygi.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


MIŁOŚNICY LOKALNEJ HISTORII ZWIEDZALI KOŚCIÓŁ

17 listopada grupa mieszkańców powiatu limanowskiego uczestniczyła w spacerze historycznym po Mszanie Dolnej. Przewodnik Karol Wojtas oprowadził miłośników historii m.in. po naszym kościele. Opowiedział o stylu neogotyckim, budowniczych świątyni, a także wpływie parafii na rozwój miasteczka.

tekst i fot. Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


STRAŻACY MODLILI SIĘ ZA ZMARŁYCH DRUHÓW

16 listopada strażacy z miasta i gminy Mszana Dolna oraz gminy Niedźwiedź uczcili zmarłych druhów. Msza św. została odprawiona w naszym kościele. Podczas uroczystości delegacje odczytywały nazwiska zmarłych strażaków z poszczególnych jednostek. Z zapalonych zniczy uformowano przed ołtarzem krzyż. Zaduszki strażackie zorganizowano po raz trzeci.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Karolina Duda

no images were found


MIEJSKO-GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Miejsko-gminne obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości miały tradycyjny przebieg: odczytanie Apelu Poległych i okolicznościowe przemówienia, złożenie wiązanek na grobach żołnierzy oraz Msza św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Tym razem przedstawiciele władz miasta i gminy Mszana Dolna oraz powiatu limanowskiego,  poczty sztandarowe szkół i instytucji, oddział Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Orkiestra Dęta zgromadzili się nie na płycie rynku, lecz przez remizą OSP. Tam odbyła się ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Apel Poległych odczytał ppor. Bogdan Schmidt, dowódca jednostki 2404 Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Mszanie Dolnej. Młodzi Strzelcy złożyli uroczystą przysięgę. Okolicznościowe przemówienia wygłosili burmistrz Anna Pękała oraz wójt Bolesław Żaba. Kolejną częścią obchodów był przemarsz na cmentarz parafialny i złożenie przez delegacje wiązanek na grobach żołnierzy poległych w I wojnie światowej oraz na pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu. Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawiono z kościele pw. Św. Michała Archanioła. Przewodniczył jej ks. proboszcz Jerzy Raźny. Koncelebrowali ją ks. ppor. Jan Zając, ks. Franciszek Kołacz oraz ks. Szymon Wikupil. W homilii ks. Jerzy Raźny zwrócił uwagę na obowiązki wobec małej i dużej ojczyzny, spoczywające na każdym obywatelu, a szczególnie na osobach sprawujących władzę.

Łatwo się obiecuje, łatwo składa się deklaracje, ale trzeba pamiętać o szacunku wobec drugiego człowieka, współobywatela. Tak buduje się dobro Ojczyzny. Należy uczyć się historii, z której możemy czerpać wiedzę i mądrość. Musimy pamiętać o tych, którzy potrafili dać świadectwo  miłości do Ojczyzny – mówił proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła.

Po Mszy św. pod przewodnictwem Franciszka Dziedziny i słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspólnie wykonano kilka piosenek żołnierskich, a następnie zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!”.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Monika Antosz-Grodzicka, Bartosz Gocał

no images were found


UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada, centralne uroczystości w Mszanie Dolnej, rozpoczęły się nieszporami za zmarłych i procesją, która przeszła z kościoła pw. Św. Michała Archanioła na cmentarz parafialny. Po różańcu z wypominkami przy pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu odprawiona została Msza św. Koncelebrowali ją ks. Tadeusz Mrowiec, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ks. Jerzy Raźny, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła oraz ks. Franciszek Kołacz. Homilię wygłosił ks. Mirosław Lenart. Oprawa muzyczna została przygotowana przez Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka oraz Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej.

tekst i fot.: Monika Antosz-Grodzicka

no images were found


PONAD 300 OSÓB PIELGRZYMOWAŁO DO SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

W niedzielę, 13 października, mieszkańcy Mszany Dolnej uczestniczyli w tradycyjnej pielgrzymce do Limanowej. Wśród pątników nie mogło zabraknąć asysty zagórzańskiej, Orkiestry Dętej OSP oraz chórzystów z naszej parafii. Pielgrzymkę prowadził nowy wikariusz – ks. Mirosław Lenart. W limanowskiej bazylice mieszkańcy Mszany Dolnej wzięli udział w nabożeństwie różańcowym oraz mszy św., którą odprawili proboszczowie obu parafii – ks. Jerzy Raźny oraz ks. Tadeusz Mrowiec.

tekst: Monika Antosz-Grodzicka

fot. Maria Majda, ks. Mirosław Lenart

no images were found