JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego. W przyszłą niedziele rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – Adwent.
 2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. W ostatnim tygodniu listopada codziennie różaniec za zmarłych z wypominkami o godz. 17:30. Dzisiaj nieszpory z uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata z wypominkami
  o godz. 17:30.
 4. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na drogę krzyżową w piątek 27 listopada
  o godz. 18:30. Po nabożeństwie próba w kościele. W sobotę 28 listopada o godz. 9:00
  w kościele spotkanie dla kandydatów, a od godz. 10:00 spowiedź. Na uroczystość bierzmowania 30 listopada o godz. 18:00 zapraszamy wyłącznie bierzmowaną młodzież i ich świadków tj. rodziców.
 5. W czasie Komunii Świętej prosimy o podchodzenie w takim porządku, aby osoby pragnące przyjąć Komunie na rękę mogły przystąpić jako pierwsze.
 6. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy; w czwartek całodzienne Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypominamy, że nasz kościół jest zawsze otwarty w ciągu dnia na prywatna modlitwę.
 7. W ostatnim tygodniu Pan powołał do wieczności spośród naszych parafian: +Jana Dudzika, +Wanessę Dudzik i +Jana Cieżaka.

 

Niech Chrystus Król Wszechświata Króluje w naszych sercach każdego dnia! Wszystkim parafianom składamy serdeczne życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa. Życzenia w sposób szczególny kierujemy za wstawiennictwem świętej Cecylii – patronki śpiewu kościelnego, członkom Chóru Parafialnego im. Józefa Hajduka, świętującym dzisiaj 75 rocznicę powstania chóru, a także Panu Organiście – Dyrygentowi Chóru, kantorom, scholii wraz z Panią Janiną i s. Marią, i wszystkim zaangażowanym w upiększanie liturgii śpiewem i muzyką.  

W tym tygodniu patronują nam

 • 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy
 • 25 XI – Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich, który Ojciec Święty Franciszek ustanowił w 2016 r. listem apostolskim Misericordia et Misera na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Przypominamy, że w każdą środę w godz. 10:00 do 11:00 w domu parafialnym dyżuruje zespół charytatywny. Spotkanie zespołu w środę o 11:00 na plebanii.
 2. Do końca listopada codziennie modlitwa różańcowa z wypominkami o godz. 17:30. W niedziele nieszpory za zmarłych z wypominkami o godz. 17:30
 3. Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem sakrament bierzmowania zostanie udzielony młodzieży klas I szkół ponadpodstawowych z naszej parafii w poniedziałek, 30 listopada br., na Mszy świętej o godz. 18:00. Szafarzem sakramentu będzie ks. bp Janusz Mastalski. Funkcję świadków dla bierzmowanych będą pełnili rodzice. Spotkanie organizacyjne dla młodzieży odbędzie się w piątek, 20 listopada br., o godz. 19:00 w kościele.
 4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont naszego kościoła. W minioną niedzielę Rada parafialna zebrała 6.575 zł; na konto remontowe wpłynęło 6.170 zł; z Mszy zbiorowych przekazano 6.880 zł.
 5. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada, to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego. W tym roku opłatki będzie można nabyć od pana organisty przy kościele od I niedzieli Adwentu. Ofiary stanowią część Jego wynagrodzenia za posługę w naszym kościele.
 6. W przyszłą niedzielę o godz. 11:00 odbędzie się Msza święta w intencji chórzystów, organistów ich rodzin oraz zmarłych, upamiętniająca 75. rocznicę założenia Chóru Parafialnego im. Józefa Hajduka w Mszanie Dolnej. Pierwszym dyrygentem chóru był krakowianin, Stanisław Maraszewski.
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej +Anielę Molędowicz oraz +s. Ludwikę Bednarek – Franciszkankę Rodziny Maryi. Siostra Ludwika urodziła się w Sechnej w 1919 r. Wstąpiła do zakonu sióstr we Lwowie, gdzie złożyła pierwszą profesję w 1937 r. i przyjęła imię Gabriela. Pełniła posługę wychowawczyni, kierowniczki przedszkoli, matki przełożonej oraz radnej generalnej zgromadzenia. Pracowała w przedszkolach i placówkach wychowawczych. W czasie okupacji niemieckiej wraz z siostrami była zaangażowana w ukrywanie osieroconych dzieci polskich i żydowskich w domu generalnym we Lwowie. Za tę heroiczną postawę została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przebywała w domu sióstr w Mszanie od 1984 r. Do 2001 r. posługiwała w kancelarii parafialnej. Odznaczała się pogodą ducha i radością. Zmarła w wieku 101 lat. Wieczny odpoczynek … .

W tym tygodniu patronują nam:

 • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska, żona Ludwika IV, po jego śmierci tercjarka franciszkańska
 • 18 XI – bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica
 • 20 XI – św. Rafał Kalinowski, karmelita, uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak
 • 21 XI – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
8 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Listopad jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych, których z mocna wiarą polecamy Bożemu Miłosierdziu. Codziennie modlitwa różańcowa z wypominkami o godz. 17:30.
  W niedziele nieszpory za zmarłych z wypominkami o godz. 17:30.
 2. Odpust związany z pobożnym nawiedzeniem cmentarza i spełnieniem trzech zwyczajnych warunków (spowiedź sakramentalna; Komunia święta; modlitwa) uzyskujemy w dowolne osiem dni listopada. Osoby starsze i chore pozostające w domach, uzyskują go przez duchową łączność z tymi, którzy nawiedzając cmentarz modlą się za zmarłych, mając intencję wykonania warunków, gdy tylko będzie to dla nich możliwe.
 3. W środę, 11 listopada obchodzimy 102. Rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pamiętajmy o żołnierzach, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie modlitwy za żołnierzy z lat 1918-1920. Msza Święta w intencji Ojczyzny w naszym kościele o godz. 11:00.
 4. W środę nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy po Mszy świętej o godz. 18:00.W czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 5. Rada parafialna przyjmuje dzisiaj ofiary wspierające remont naszego kościoła. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiarność. W nachodzących dniach wystąpimy o zezwolenie na generalny remont organistówki, który planujemy rozpocząć na wiosnę przyszłego roku. W przygotowaniu są także projekty oświetlenia dolnego parkingu oraz uporządkowania terenu parafialnego naprzeciw kościoła.   
 6. Zgodnie z rozporządzeniem wewnątrz kościoła może przebywać 50 osób.
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej +Julię Dudzik; +Jana Świerka; +Tadeusza Białkowskiego; +Anielę Dudzik i +Wandę Armatys. Wieczny odpoczynek … .

 

W tym tygodniu patronują nam

 • 9 XI – Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Katedry Rzymu, matki wszystkich kościołów świata
 • 10 XI – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa
 • 11 XI – św. Marcin, żołnierz rzymski, po przyjęciu chrztu stał się uczniem św. Hilarego, został biskupem w Tours
 • 12 XI – św. Jozafat, biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich
 • 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, eremici, pierwsi polscy męczennicy

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Boga za wszystkich Świętych. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Prawda ta zachęca nas do wzywania ich wstawiennictwa.Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, dzisiaj następuje zmiana tajemnic Różańca świętego. W intencji powszechnej będziemy modlić się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół. W intencji parafialnej prosimy o pokój i warunki dialogu społecznego oraz poszanowanie godności każdego człowieka. 
 2. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze święte
  z wypominkami zostaną odprawione w kościele o godz. 6.30; 8.00; 9.30; 15.00 i 18.00.
 3. W te szczególne dni niesiemy pomoc naszym bliskim zmarłym przez modlitwę, zyskane odpusty i Komunię świętą. Tradycyjnie w dniach od 1 – 8 listopada przez pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych związaną z przyjęciem Komunii świętej i wyrzeczeniem się przywiązania do grzechu zyskujemy odpust zupełny, który może być ofiarowany za cierpiących
  w czyśćcu. W bieżącym roku w zrozumiałych okolicznościach odpust ten można przenieść na inne dni listopada. Osoby starsze i chore oraz ci, którzy nie mogą opuścić domu, zyskują odpust jeśli tylko łączą się duchowo z wiernymi nawiedzającymi miejsca święte oraz mając intencję spełnienia warunków odpustu, gdy będzie to dla nich możliwe.
 4. Przez cały listopad Różaniec za zmarłych i wypominki w dni powszednie o godz. 17:30.
  W niedziele nieszpory za zmarłych z wypominkami. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy po zakończeniu Mszy świętej wieczornej. W pierwszy czwartek miesiąca całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Będziemy się modlić w tym dniu szczególnie w intencjach Kościoła, biskupów i kapłanów. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16:00,
  a nabożeństwo do NSPJ po Mszy świętej o godz. 6:30 i 18:00. W sobotę nie będzie odwiedzin chorych w domach z racji zachowania bezpieczeństwa.
 5. 25 października w Krakowie zmarł ks. prałat Czesław Sandecki, wikariusz naszej parafii
  w latach 1987-1990. Zmarłego kapłana polecamy modlitwie parafian. Msza święta żałobna za Księdza prałata zostanie odprawiona w Dzień Zaduszny o godz. 15:00. Dzisiaj o godz. 11:00 Msza święta w intencji ks. Antoniego Pawlity, proboszcza naszej parafii, w 12. rocznicę śmierci.
 6. Z inicjatywy wiernych w naszym kościele w każdy piątek po Mszy świętej wieczornej odbędzie się nabożeństwo drogi krzyżowej w intencji Ojczyzny, naszego miasta i parafii; wynagradzające za grzechy nasze i naszych rodzin oraz o nawrócenie grzeszników.
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej +Walentego Aksamita
  i +Marię Węglarz.
 8. Na wypominki przyjmujemy dodatkowo dzisiaj po każdej Mszy świętej w kancelarii parafialnej.

 

W tym tygodniu patronuje nam

4 XI – św. Karol Boromeusz biskup, reformator Kościoła

 

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

25 października 2020

 

 1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Poświęcenia Kościoła. Dziękujemy Bogu za budowniczych i fundatorów tej świątyni. Modlimy się w intencji ofiarodawców
  i dobrodziejów naszego kościoła. Po Mszach świętych o godzinie 11.00 i 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu z uroczystym odśpiewaniem hymnu Te Deum.
 2. Zgodnie z dekretem Abpa prosimy o odpowiednią kolejność w czasie obrzędu Komunii Świętej, aby każdy mógł przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust według własnej wrażliwości. Najpierw podchodzą osoby pragnące przyjąć Komunie Świętą na rękę, spożywając Ciało Chrystusa przy kapłanie.
 3. Tradycyjnie w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. W środę obchodzimy Święto Świętych Apostołów Szymona Gorliwego i Judy Tadeusza. Swoje imieniny w tym dniu obchodzi ks. proboszcz Tadeusz Mrowiec oraz ks. dziekan Tadeusz Dziedzic. Czcigodnych kapłanów polecamy modlitwie i składamy im życzenia obfitego błogosławieństwa Bożego.
 4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w kościele według porządku niedzielnego. W tym dniu nie będzie Mszy na cmentarzu. Ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do nawiedzania cmentarza w różnym czasie i porach dnia. Od 1 – 8 listopada zyskujemy odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza, przyjęcie Komunii Świętej i modlitwę za zmarłych, który możemy ofiarować za cierpiących w czyśćcu. 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte
  z wypominkami zostaną odprawione w kościele o godz. 6.30; 8.00; 9.30; 15.00 i 18.00.
 5. Na wypominki można składać w stałych godzinach pracy kancelarii oraz dodatkowo, w tym tygodniu, od wtorku do soboty, w godz. 9.00 – 10.00, a 1 listopada po każdej Mszy świętej
  w kancelarii. Dziękujemy za ofiary na misje z Róży Anny Gajewskiej oraz z Róży Misyjnej Bogusławy Figury. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. W naszym kościele o godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe.

 

Pamiętajmy, iż obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej. Z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych można skorzystać z udziału we Mszy świętej w tygodniu. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Czas ten wymaga od nas zawierzenia się Opatrzności Bożej i orędownictwa Świętych. Wielu z nas pozostanie w domach. Prośmy o ustanie pandemii. Nie będzie to jednak nasze ostatnie świętowanie Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, stąd miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli je obchodzić zgodnie z tradycją. 

 

W tym tygodniu patronują nam

 • 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz
 • 1 X – Wszyscy Święci

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy, zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię całemu światu.
  Dzisiaj ofiarą składaną do puszek wspieramy Fundację Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia.
 1. W dniu dzisiejszym przypada również liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Otoczmy naszą modlitwą personel medyczny oraz wszystkich posługujących chorym, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii.
 2. Codziennie w naszym kościele o godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe.
 3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont naszego kościoła. W minioną niedzielę Rada parafialna zebrała 9.408 zł; na konto remontowe wpłynęło 4.270 zł; z Mszy zbiorowych przekazano 8.370 zł.
  Dziękujemy za ofiarę na cele misyjne z Róży Różańcowej Nauczycieli.
 5. Na wypominki przyjmujemy w kancelarii parafialnej o stałej porze oraz dodatkowo
  w środy od 9.00 do 10.00.
 6. W czwartek, 22 października, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Tego dnia po nabożeństwie różańcowym odmówimy litanię do świętego Jana Pawła II. Zachęcamy także do osobistej modlitwy za wstawiennictwem naszego Świętego Rodaka. W naszym kościele nad tabernakulum znajdują się relikwie krwi Świętego Papieża. Na stronie Facebook Parafii znajduje się transmisja z przekazania relikwii naszej Parafii przez kard. Stanisława Dziwisza 10-ego marca 2012 r.
 7. Na mocy dekretu Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego została udzielona dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. i święta nakazane. Dekret obowiązuje do odwołania.
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej +Marcina Płonkę, +Tadeusza Franczaka, +Marię Aksamit i +Zbigniewa Surówkę.