Wprowadzenie w parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej ruchu modlitewnego „Adoremus”

CZYM JEST ADOREMUS ?
Jest ruchem modlitewnym, inspirowanym życiem i nauczaniem Papieża Polaka, zainicjowanym przez Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie Się! w Krakowie. Jest odpowiedzią na wezwanie tego papieża, abyśmy się gorliwie modlili i „pozostawali długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii”.

Przypomnieniem prawdy, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny w Najświętszym sakramencie, jako Syn Boży i Zbawiciel świata, zapraszający swoich uczniów: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy!”” (Mt 11, 28)

Pomocą dla tych, którzy nie zadawalają się modlitwą powierzchowną i chcą wypłynąć na głębię zjednoczenia z Bogiem, oraz wsparciem dla wszystkich, którzy zmagają się z własnymi słabościami, Bronia innych ludzi przed złem i niosą orędzie Ewangelii całemu światu.

Włączeniem się w ruch modlitewny, który Duch Święty wzbudził w całym Kościele, a którego cechą charakterystyczną jest powstawanie w centrum adoracji eucharystycznej, rozciągniętej na dwadzieścia cztery godziny: (Kongregacja ds. Duchowieństwa).

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W TEN RUCH?
Członkiem ruchu może zostać każdy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, kto podejmie dwa zobowiązanie:

Troszczyć się o rozwój swojej modlitwy. Np. przez odpowiednią lekturę, audycje radiowe i telewizyjne, udział w ruchach religijnych, korzystanie z materiałów Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! Przygotowanych dla członków ruchu.

Adorować Jezusa przynajmniej 15 min. w tygodniu. Można tę adorację przeżywać w dowolnym czasie i miejscu, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub tabernakulum. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, zwłaszcza chorzy, mogą adorować krzyż. Chodzi tu o osobistą rozmowę z Jezusem, o „żarliwość uczuć aż po prawdziwe <> serca”(Jan Paweł II)

LOGO RUCHU
Znakiem ruchu jest Hostia otoczona płomieniami. Są one jak dłonie Maryi, jak żar Jej miłości. Mniejsze promyki symbolizują wszystkich, którzy przychodzą adorować Jezusa: trwają przy Nim i jednoczą się z Nim, pokonują własne słabości i rozgrzewają się miłością Jezusa, by piękniej uczestniczyć w Eucharystii i gorliwiej nieść ogień miłosierdzia ludziom.

Ks. Kanonik Jerzy Raźny proboszcz parafii, w dniu 19 czerwca 2011 roku w niedzielę Trójcy Przenajświętszej przekazał informacje o wprowadzeniu w parafii ruchu modlitewnego „Adoremus”. Zapraszając wszystkich do tego modlitewnego dzieła ks. Proboszcz zaproponował:

– zapoznanie się z materiałami informującymi o ruchu, które można było zabrać po mszach św. w niedzielę 19 czerwca

– przyjęcie dwóch sposobów włączenia się w ten ruch i dwie formy uczestnictwa. Pierwsza ma charakter indywidualny, a druga wspólnotowy. Ci, którzy chcą podjąć drogę indywidualną dokonują aktu ofiarowania, przez który duchowo włączają się w ruch, wyrażając swoją decyzję wobec Boga. Drugi sposób włączenia się i druga forma uczestnictwa w nim to dokonanie aktu ofiarowania oraz zgłoszenie pragnienia włączenia się we wspólnotę adoracyjną. Zgłoszenie do wspólnoty adoracyjnej należy po wypełnieniu pozostawić na oznakowanym stoliku w kościele.

– przeżywanie adoracji wiąże się z otwarciem kościoła i zapewnieniem obecności adorujących. Powstałe wspólnoty adoracyjne na wzór „Róż różańcowych”, złożone z 6 – 12 osób są w stanie to zapewnić i w sposób zorganizowany podzielić się między sobą obecnością przed Najświętszym Sakramentem. Wówczas modlitwa w parafii nie będzie ustawała i będzie mogła się przedłużać na kolejne dni i różne jego pory

– decyzję o podjęciu wymagań stawianych członkom ruchu nie powinno się podejmować pochopnie. Trzeba się do niej duchowo przygotować. Można to uczynić podejmując „Nowennę adoracyjną” np. 9 tygodni, czyli dokonać dziewięciu cotygodniowych spotkań z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Najdogodniejszy termin tych spotkań to czwartek. Jest to dzień całodziennej adoracji w naszej parafii.
Proponuję następujący termin odprawienia „Nowenny adoracyjnej”:

26 czerwca – niedziela rozpoczęcie

25 sierpnia – wigilia święta NMP Częstochowskiej zakończenie na wieczornej mszy św. połączone z błogosławieństwem i kazaniem formacyjnym.

Ponadto przez te 9 tygodni w każdy czwartek adoracyjny, w kościele na oznakowanym stoliku będą wyłożone modlitewniki z tekstami nowenny adoracyjnej. Po skorzystaniu prosimy o ich zwrot. Również w każdy czwartek pod dyżurnym telefonem 18-33-10-075 w godz. Od 20.00 – 21.00 można będzie uzyskać informacje o ruchu modlitewnym ?Adoremus? w parafii. Pozostałe informacje na stronach internetowych: www.adoremus.pl, www.parafiamszanadolna.pl,

– w czasie najbliższych wizyt duszpasterskich u chorych i starszych o ograniczonych możliwości ruchu kapłani zaproszą ich do udziału w ruchu „Adoremus”. Ich krzyż choroby i cierpienia jest dla świata cennym darem. Składając go Panu Bogu poprzez adorację krzyża, mogą wyprosić morze łask potrzebującym

– w nowym roku szkolnym rodzice i katecheci zaproszą do udziału w adoracji dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej i młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania

– wielkim darem dla parafii jest prowadzona od 1997 roku przez Grupę Modlitewną cotygodniowa adoracja. Jej członkowie odpowiedzieli w ten sposób na apel Jana Pawła II, który wśród zadań stawianych przed kościołem szczególnie troszczył się o zbliżenie ludzi do Boga. Należy docenić gorliwość i dbałość Grupy o swoją formację modlitewną i troskę o parafię. Winna się ona stać zaczynem dla powstającego ruchu.

– w historii parafii najdłuższy zorganizowany staż modlitewny mają „Róże różańcowe”, Ich nieustanne trwanie na modlitwie wypraszało i wyprasza łaski u Pana Boga przez ręce Matki Jezusa, których trudno zliczyć i rozeznać. Proszę wszystkich członków Róż o wsparcie modlitewne dla powstającego ruchu „Adoremus” i ich udział w adoracji.

– z podobnym apelem zwracam się do wszystkich parafian.